Vervallen wettelijke vakantiedagen automatisch per 1 juli 2023?
Nieuws
Nicole de Lange
Nieuws
08/31/2023
1 min
0

Vervallen wettelijke vakantiedagen automatisch per 1 juli 2023?

08/31/2023
1 min
0

Een werkgever moet een werknemer actief informeren!

Bij vakantiedagen is het altijd belangrijk om onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, omdat voor beide andere regels gelden. In de wet staat inderdaad dat (alleen) wettelijke vakantiedagen – vier werkweken per jaar waar iedere werknemer recht op heeft – vervallen als ze op 1 juli van het jaar waarna ze zijn opgebouwd, niet opgenomen zijn. Deze regel was bedoeld om werknemers aan te sporen om daadwerkelijk vakantie op te nemen.

Maar in de praktijk blijkt dat rechters niet zomaar bereid zijn om werknemers hun vakantiedagen te ontzeggen. Een werkgever moet een werknemer actief geïnformeerd en gewaarschuwd hebben dat vakantiedagen bijna gaan vervallen. Een algemeen berichtje op intranet volstaat meestal niet. Als je ziet dat een werknemer tegen 1 juli nog wettelijke dagen van het voorgaande jaar over heeft, dan moet je hem erop wijzen dat hij ze kwijt is als hij ze niet voor 1 juli opneemt. Dan moet hij natuurlijk ook nog wel in de gelegenheid worden gesteld om vakantie op te nemen. Als dat allemaal niet is gebeurd, dan vervallen de vakantiedagen toch niet.

Laat onderaan je gegevens achter en ontvang gratis een voorbeeldbrief voor je werknemers!

Afkopen van wettelijke vakantiedagen mag niet. Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden ingewisseld voor geld gedurende het dienstverband. Het enige moment waarop wettelijke vakantiedagen mogen worden afgekocht, is wanneer werknemers aan het einde van hun dienstverband wettelijke vakantiedagen over hebben. Die mag (moet) aan het einde van het dienstverband met de werknemer afrekenen.

Al met al best een toestand en inderdaad niet al te sympathiek om je werknemer te dwingen om vakantiedagen op te nemen. Maar gelukkig kan je er ook voor kiezen om deze vervalregel niet toe te passen. Belangrijk is wel dat je erop let dat medewerkers geregeld vrij nemen. Dat is wel zo gezond.

Vul hieronder je naam en e-mailadres in en ontvang van ons een voorbeeldbrief over het vervallen van vakantiedagen van werknemers!

Reacties
Categorieën