Externe vertrouwenspersoon, altijd dichtbij

Waarom een vertrouwenspersoon?

Nicole de Lange - gecertificeerd vertrouwenspersoon

Wat doet een (externe) vertrouwenspersoon?

Pesten op het werk komt vaker voor dan je denkt. Net als seksuele intimidatie. Als medewerkers hier mee te maken krijgen kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Als werkgever ben je verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting. Dit kan je doen door een extern vertrouwenspersoon aan te stellen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

  • Ondersteunen van medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen.
  • Adviseren van de medewerker en eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlening.
  • Advies geven aan directie en management over het voorkomen van ongewenst gedrag.

TOP HR desk staat voor kwaliteit, persoonlijk, praktisch en werkgeluk. Wij zorgen voor het fundament van iedere organisatie, het personeel. Van eenmalige ondersteuning tot het bouwen van een duurzame relatie.

500.000

mensen per jaar zijn slachtoffer van pesterijen op de werkvloer.

80.000

werknemers worden structureel gepest.

4 miljoen

extra verzuimdagen opgenomen (jaarlijks).

900 miljoen

aan loondoorbetaling door dit extra ziekteverzuim.

Wat houdt het werk van de vertrouwenspersoon in?

Een medewerker die ongewenst gedrag heeft ervaren, kan bij de vertrouwenspersoon terecht voor opvang, begeleiding en informatie. Samen gaan ze op zoek naar een oplossing. De verantwoordelijkheid voor deze oplossing ligt bij de medewerker.
De vertrouwenspersoon geeft voorlichting aan medewerkers over gewenst en ongewenst gedrag. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon het management over gewenst gedrag zodat maatregelen ter verbetering van het werkklimaat worden ingezet.

Redenen om te kiezen voor een vertrouwenspersoon

Iedere organisatie heeft te maken met ongewenst gedrag. De Arbowet verplicht organisaties een veilige werkomgeving aan te bieden aan medewerkers. 


De voordelen van een vertrouwenspersoon:

  • Het helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag. Problemen groeien hierdoor niet buiten proporties;
  •  Zorgt dat onderlinge problemen snel en effectief kunnen worden aangepakt. Dit verbetert de werksfeer en dus de productiviteit;
  •  Is deskundig op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit en kan medewerkers en management op dat gebied adviseren. geeft aan welke gevolgen bepaald gedrag voor de organisatie kan hebben;
  •  Draagt bij aan herstel van verbinding en een respectvolle omgang met elkaar;
  •  Functioneert autonoom zodat zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd;
  • Iedere organisatie heeft te maken met ongewenst gedrag. De Arbowet verplicht organisaties een veilige werkomgeving aan te bieden aan medewerkers.