Laatste nieuws rondom achterstanden bij het vernieuwen van cao's

Bericht: 21 juli 2021 

Werkgevers en vakbonden zijn hun achterstand bij het vernieuwen van cao’s aan het inlopen. Dat meldt de AWVN in haar maandelijkse bericht over de voortgang van het cao-seizoen. In juni kwamen 38 nieuwe of vernieuwde akkoorden tot stand. Dat zijn er meer dan in de afgelopen maanden van 2021, meer dan in juni vorig jaar en evenveel als het gemiddeld aantal juni-akkoorden in de jaren toen er nog geen coronacrisis was.

De inhaalslag leidde ertoe dat in de eerste helft van dit jaar net iets meer akkoorden tot stand kwamen dan in de afgelopen jaren: 213 in 2021 tegenover 208 in andere jaren. Vorig jaar rond deze tijd stond de teller nog maar op 121 cao’s, meldt de AWVN verheugd. De werkgevers hebben goede hoop dat de sociale partners de resterende 293 aflopende cao’s nog dit jaar hebben vernieuwd. Hierbij zijn ook 78 cao’s die al in 2020 verliepen.

Loonsverhoging? 2 of 0 procent

En de loonsverhoging? Die kwam in juni gemiddeld uit op precies 2 procent. Iets minder (0,2%) dan het gemiddelde van mei. Die 2,2 procent verhoging was dan ook de recordstand dit jaar, tot nu toe. Het brengt de gemiddelde loonsverhoging dit jaar op 1,9 procent. Precies 2 procent meer loon was de meest gemaakte loonafspraak in juni. Die kwam 24 keer voor in vernieuwde cao’s, vooral in de industrie. Met vlak daarachter de nullijn: die stond in 23 cao’s van juni dit jaar. Meestal in sectoren die hard zijn geraakt door de coronacrisis, zoals de vervoerssector, de cultuursector en de horeca.

Meer afspreken over hybride werken

De AWVN ziet het grote aantal cao’s van juni als een teken van gedeeld voorzichtig optimisme tussen werkgevers en werknemers. Wel zou het volgens de belangenvereniging goed zijn als de onderhandelaars het ook vaker eens zouden worden over andere zaken. Zoals de plaats waar het werk wordt verricht. Uit AWVN-onderzoek zou blijken dat hybride werken overal wordt ingevoerd, en dat voor functies die dat toelaten 2 dagen per week thuiswerken de norm wordt.

Opwaartse druk? Loongolf zal je bedoelen

Tot nu toe is de FNV veel minder te spreken over de kwaliteit van de cao-onderhandelingen. De FNV vindt dat werknemers te weinig profiteren van de economische groei die er, ondanks de coronacrisis, wel degelijk is. Maar in haar junibericht erkent de AWVN dat de mix van toenemend aantal vaccinaties, stijgende inflatie en dreigende krapte op de arbeidsmarkt de opwaartse druk vergroot op de lonen.

Bron: Ornet.nl

Reactie plaatsen