TOP HR desk - verlof en verzuim

Hoe voer je een goede verlof- en verzuimregistratie?

Wat zijn de rechten en plichten

Verlofregistratie

Als sprake is van een dienstverband, dan heeft een werknemer recht op vakantiedagen ofwel verlof. In de wet is geregeld dat een werknemer die recht heeft op loon, jaarlijks recht heeft op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Als de werknemer recht heeft op een hoger aantal vakantiedagen dan het wettelijk minimum (vier maal de arbeidsomvang per week) dan worden die extra vakantiedagen aangemerkt als het ‘bovenwettelijke aantal vakantiedagen’.

De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden tegelijkertijd opgebouwd.

TOP HR desk verlof en verzuim

Overal en actueel inzicht

Registratie verlofaanvragen

Verlofaanvragen worden dagelijks gemonitord

Medewerker aan zet

Communiceren met medewerker en werkgever

Regie en controle

Altijd en overal een actueel en up-to-date overzicht

Verzuimbeleid

Als werkgever wil je grip krijgen op het verzuim. Enerzijds om de kosten te beperken en anderzijds om de waardevolle werknemers inzetbaar te houden.


Ziekmeldingen worden dagelijks gemonitord en daaruit volgende acties tijdig gecommuniceerd richting arbodienst en werkgever. Hierdoor is er meer grip op het verzuimdossier en ontstaat er een zo'n kort mogelijke verzuimmelding.

Nooit meer verassingen achteraf

Verzuimregistratie

Verlofaanvragen worden dagelijks gemonitord

Contact Arbodienst

Communiceren met medewerker en werkgever

Regie en controle

Altijd en overal een actueel en up-to-date overzicht

Meer grip op verlof & verzuimadministratie?