Hervorming concurrentiebeding ter internetconsultatie
Max
15 maart 2024 
in Nieuws

Hervorming concurrentiebeding ter internetconsultatie

Op internetconsultatie.nl is het conceptwetsvoorstel gepubliceerd dat het concurrentiebeding moet hervormen. Een werkgever mag straks maximaal één jaar een beroep doen op het concurrentiebeding en moet de werknemer hiervoor maandelijks betalen.

Aanleiding voor de voorgenomen hervorming is een onderzoek van Panteia uit 2021 naar het gebruik van het concurrentiebeding. Hieruit is gebleken dat veel werkgevers het concurrentiebeding opnemen als standaardbepaling in de arbeidsovereenkomst, ook als hiervoor geen noodzaak of aanleiding is. Dit beperkt werknemers in hun vrije arbeidskeuze en belemmert het functioneren van de arbeidsmarkt.

Vergoeding van half maandsalaris per maand

De maatregelen in het conceptvoorstel van de ‘Wet modernisering concurrentiebeding’ komen grotendeels overeen met de in 2023 aangekondigde plannen van demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om onder meer de volgende maatregelen:

  • De maximale duur van het concurrentiebeding wordt wettelijk beperkt tot 12 maanden ná het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • De werkgever moet de geografische reikwijdte van het concurrentiebeding vastleggen en dit onderbouwen.
  • De werkgever moet ook in contracten voor onbepaalde tijd (tool) het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren. Dit geldt nu al voor contracten voor bepaalde tijd (tool).

De werkgever moet de vertrekkende werknemer uiterlijk een maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst informeren dat hij een beroep doet op het concurrentiebeding en voor hoelang. Ook moet de werkgever de werknemer een vergoeding betalen. De vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon voor élke maand dat de werkgever het concurrentiebeding ‘inroept’. Dit moet ervoor zorgen dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst of er een beroep op doen als de werknemer vertrekt.

De werkgever kan geen beroep doen op het concurrentiebeding als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van zijn kant. De werkgever hoeft de vergoeding niet te betalen als dit komt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Bestaande concurrentiebedingen blijven rechtsgeldig

Concurrentiebedingen die rechtsgeldig zijn overeengekomen vóór inwerkingtreding van het wetsvoorstel, blijven rechtsgeldig. De vormvereisten uit het conceptwetsvoorstel gaan voor bestaande bedingen niet gelden. Wel mag de werkgever tot maximaal 12 maanden ná het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op het bestaande concurrentiebeding, moet hij de werknemer hier tijdig over informeren en is hij voor elke maand dat hij dit doet, de werknemer een half maandsalaris verschuldigd (of een hoger bedrag als dit in het bestaande beding is overeengekomen).

Concurrentiebeding alleen boven 1,5 keer modaal?

Belangstellenden kunnen tot en met 15 april 2024 reageren op het conceptwetsvoorstel. Na het verwerken van de reacties moet het voorstel eerst nog langs de Tweede en Eerste Kamer. Er is nog geen beoogde ingangsdatum van de wet bekend. Vijf jaar ná inwerkingtreding volgt een evaluatie van de wet.

Los van het conceptwetsvoorstel wordt het concurrentiebeding mogelijk nóg verder ingeperkt; het demissionaire kabinet gaat verkennen of het beding verboden kan worden voor werknemers die minder dan 1,5 keer modaal verdienen. De verwachting is dat hier vóór de zomer duidelijkheid over komt.

Heb jij vragen over dit onderwerp of andere onderwerpen binnen de personeels- en salarisadministratie, neem dan gerust contact met ons op!

Bron: HRRendement 

Over de schrijver
Max
Reactie plaatsen