Hoe voer je een goede verlof- en verzuimregistratie?

Verlofregistratie

Als sprake is van een dienstverband, dan heeft een werknemer recht op vakantiedagen ofwel verlof. In de wet is geregeld dat een

werknemer die recht heeft op loon, jaarlijks recht heeft op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Als de werknemer recht heeft op een hoger aantal vakantiedagen dan het wettelijk minimum (vier maal de arbeidsomvang per week) dan worden die extra vakantiedagen aangemerkt als het ‘bovenwettelijke aantal vakantiedagen’.

De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden tegelijkertijd opgebouwd.

Verlofaanvragen worden dagelijks gemonitord

Communicatie met medewerker 

en werkgever

 Altijd en overal een actueel en        up-to-date overzicht

Verzuimbeleid

Als werkgever wil je grip krijgen op het verzuim. Enerzijds om de kosten te beperken en anderzijds om de waardevolle werknemers inzetbaar te houden.


Ziekmeldingen worden dagelijks gemonitord en daaruit volgende acties tijdig gecommuniceerd richting arbodienst en werkgever. Hierdoor is er meer grip op het verzuimdossier en ontstaat er een zo'n kort mogelijke verzuimmelding.


Ziekmeldingen worden dagelijks gemonitord
Communicatie met de arbodienst 

en werkgever

 Meer grip op het verzuimdossier en zo’n kort mogelijke verzuimmelding