Wetswijzigingen na 1 januari 2022
10 december 2021 
in Nieuws
4 min. leestijd

Wetswijzigingen na 1 januari 2022

(voor) 1 januari : Betere bescherming klokkenluiders 

De bescherming van klokkenluiders moet - op grond van de EU-richtlijn – worden verbeterd. De richtlijn moet uiterlijk op 17 december 2021 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving.

1 januari:  Belastingvrije thuiswerkvergoeding 

De bedoeling is dat vanaf 1 januari 2022, naast een vaste belastingvrije reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer, een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal €2 per dag aan werknemers mag worden verstrekt.

1 januari: Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie 

De vroegere Arbeidsinspectie was al gewijzigd in Inspectie SZW en ondergaat nu opnieuw een naamswijziging. Het gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie”, of in het Engels: Netherlands Labour Authority (NLA) heten.

1 januari: Sluiting rookruimtes in het bedrijfsleven 

Bezoekers van openbare ruimtes hebben recht op een rookvrije omgeving. Daarom zijn rookruimtes vanaf 1 januari 2022 ook voor het bedrijfsleven, dus bij alle ondernemingen, verboden.

1 januari: Tewerkstellingsvergunning Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 

Een tewerkstellingsvergunning is nu maximaal één jaar geldig. Met ingang van 1 januari 2022 wordt dat drie jaar. Het idee daarachter is dat door in te regelen dat een tewerkstellingsvergunning voor maximaal drie jaar wordt verleend, in de lagere regelgeving kan worden bepaald wanneer welke maximale duur wenselijk is.

1 januari: Aof Premie 

De gedifferentieerde premie voor het Aof wordt vanaf 1 januari 2022 naar de grootte van de werkgever geregeld. Daarmee wordt de premie voor het Aof gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor middelgrote en grote werkgevers (overige werkgevers).

1 augustus: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 

Deze Europese richtlijn moet Nederland voor 1 augustus 2022 geïmplementeerd hebben in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn heeft het doel om transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

2 augustus: Uitkering ouderschapsverlof Wet arbeid en zorg 

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 9 weken bij opname van ouderschapsverlof. De uitkeringen op grond van de WAZO worden uitgevoerd door UWV.

N.t.b. 

  • Weigeren VOG op basis van politiegegevens 

In 2022 zal de mogelijkheid om intensiever te screenen voor functies waarbij integriteit zeer belangrijk is en de bestaande screenings mogelijkheden onvoldoende of ontoereikend zijn vergroten. Met dit voorstel kunnen (alleen) relevante politiegegevens gebruikt worden om geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) af te geven.

  • Aandelenopties 

Hiermee wordt het voor kleine startende ondernemingen aantrekkelijker om voor het aantrekken en behouden van personeel gebruik te maken van aandelenoptierechten. Inwerkingtreding in 2022, maar per 1 januari 2022 wordt waarschijnlijk niet gehaald.

  • Vergroting betrokkenheid flexkrachten bij de OR 

De bedoeling is dat per 1 januari 2022 de regelgeving over medezeggenschap wordt aangepast, waardoor de betrokkenheid van flexkrachten bij de medezeggenschap wordt vergroot.

  • Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging in verband met ziekte 

Sinds 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen als zij hun bedrijf beëindigen door hun pensionering of door overlijden. Compensatie voor bedrijfs- beëindiging door ziekte kan nog niet. Inwerkingtreding van dit onderdeel zal mogelijk medio 2022 gebeuren.

Minimumloon per 1 januari 2022: beijk hier >>> de volledige poster

Schoolvakanties 2022 - Halfjaar 1

Let op! Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Vraag dus bij de school na op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.


Bron: XpertHR

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen