Werkweigering, wat is dat?
08 november 2022 
in Ontslag
1 min. leestijd

Werkweigering, wat is dat?

Een werkgever mag zijn werknemers opdracht geven om werkzaamheden te doen die buiten het normale takenpakket vallen. Ook als een werknemer het niet eens is met een redelijk verzoek, moet hij/zij de opdracht toch uitvoeren. Als de werknemer de opdracht niet uitvoert, kan er sprake zijn van werkweigering. 

Wanneer is er sprake van werkweigering?
Als een werknemer met opzet geen arbeid verricht, bijvoorbeeld omdat hij het oneens is met het werk dat de werkgever van hem verlangt of omdat de werknemer ziek is terwijl de bedrijfsarts hem heeft beoordeeld als arbeidsgeschikt. Als de veiligheid of gezondheid van de werknemer in het geding is, heeft de werknemer een gerechtvaardigd belang om het werk te weigeren. Je hebt als werkgever zorgplicht voor je werknemers, zoals besproken in de Arbowet. Het is dus jouw taak als werkgever om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, zodat werknemers veilig hun werk kunnen doen.

Werkweigering reden voor ontslag?
Wanneer een werkgever en werknemer het niet eens zijn over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer en de werknemer weigert om passende arbeid uit te voeren, dan kan dit onder bepaalde omstandigheden een dringende reden zijn voor ontslag. Het is hierbij belangrijk dat de aangeboden werkzaamheden als passende arbeid gekwalificeerd kan worden. 

Heb jij te maken met werkweigering of een ander conflict? Neem bij vragen gerust contact met ons op!


Bron: RendementOnline

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen