Werknemer ziek tijdens vakantie, wat nu?
23 juni 2021 
in Verzuim
2 min. leestijd

Werknemer ziek tijdens vakantie, wat nu?

Je werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie. Vooral vervelend voor de medewerker maar ook voor jou als werkgever. Wat zijn de verzuimregels tijdens vakantie? 

Een ongeluk of een virus kan je zomaar overkomen, ook als je op vakantie bent. Je werknemer kan zich vanaf zijn vakantieadres ziekmelden. Een belangrijke vraag, hoe ga je als werkgever met dit soort gevallen om? 

Het is sowieso verstandig om als werkgever een verzuimprotocol te hebben en te hanteren. In dit protocol staat beschreven welke spelregels gelden bij ziekte. Zorg ervoor dat zit verzuimprotocol bij alle medewerkers bekend is, dit kan je bereiken door het verzuimprotocol aan alle medewerkers uit te delen. 

Waar let je op bij een zieke medewerker op vakantie? 

  • De ziekmelding
    Als de medewerker in het buitenland ziek wordt, dan gelden dezelfde regels alsof hij ziek zou zijn geworden in Nederland. Net als bij een normale ziekmelding, moet de medewerker zich voor een bepaald tijdstip bij zijn leidinggevende ziek te melden. Kan hij dit niet zelf dan laat hij dit doen door een reisgenoot. 


  • Bereikbaarheid werknemer

 Vraag aan de medewerker hoe er contact kan worden gehouden, vraag om een adres en telefoonnummer waarop de medewerker in het buitenland bereikbaar is. Spreek ook af hoe en wanneer de medewerker bereikbaar moet zijn voor contact met de arbodienst.

 

  • Medische verklaring

Als de medewerker ziek is geworden op zijn vakantiebestemming kan het zijn dat hij recht houdt op zijn vakantiedagen. Het is daarom belangrijk dat de werknemer zo spoedig mogelijk een lokale arts raadpleegt en een medische verklaring in het Engels laat opstellen en deze bij terugkomst overhandigt aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan vaststellen of er inderdaad sprake is van verzuim en de verlofdagen als niet genoten kunnen worden beschouwd.  


  • Terugkeer naar Nederland

Als de fysieke toestand van de medewerker het toelaat, dan keert de medewerker zo snel mogelijk terug naar Nederland. In overleg kunnen werkgever en werknemer hier andere afspraken over maken. Mocht de werknemer na zijn vakantietermijn op medische gronden nog niet terug kunnen keren Nederland, dan is het belangrijk dat hij ook hier bewijs voor verzamelt. 


  • Spreekuur Bedrijfsarts

Als de medewerker weer in Nederland is dan neemt hij zo snel mogelijk contact op met de werkgever en de arbodienst. De arbodienst zal de medewerker dan oproepen voor een consult bij de bedrijfsarts. 

 Als de medewerker zijn vakantiedagen wil behouden omdat hij tijdens zijn vakantie ziek is geworden is het belangrijk dat hij zich houdt aan het geldende verzuimprotocol en zich op tijd bij de werkgever ziek meldt. 


Hulp nodig bij het opstellen van een verzuimprotocol, neem dan contact op met één van onze adviseurs. Stuur een email via info@tophrdesk.nl  of bel naar 072-531 5464.

Bron: Ondernemen met Personeel, Arboned, XpertHR

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen