Vakantie en corona: gele, oranje en rode vakantiegebieden
18 juni 2020 
4 min. leestijd

Vakantie en corona: gele, oranje en rode vakantiegebieden

Vakantie en corona, de gele, oranje en rode vakantiegebieden

De zomervakantie breekt langzaam aan. En hoewel de overheid aanraadt om in Nederland te blijven, zullen een aantal van uw werknemers mogelijk toch naar het buitenland op vakantie willen. Dit is wat u moet weten.

Nederland geeft voor de landen om ons heen steeds een reisadvies af. Ook toen de coronacrisis nog niet speelde, kregen sommige landen een negatief reisadvies. Als een werknemer tegen het reisadvies naar zo’n gebied afreisde, kon de werkgever daar niets tegen doen. Dat is door het uitbreken van de coronacrisis niet veranderd. De werkgever kan een werknemer niet verbieden om in zijn eigen tijd naar een gebied af te reizen waar een negatief reisadvies voor geldt. Maar als de werknemer vervolgens ziek wordt, is er niet altijd een loondoorbetalingsverplichting.

Werknemer reist naar geel gebied

Vanaf 15 juni mogen Nederlanders weer afreizen naar een aantal landen binnen de EU. Een aantal daarvan zijn populaire vakantiebestemmingen, zoals Italië, Frankrijk en Duitsland.

Dit zijn de zogenoemde gele gebieden. Hoewel de overheid stelt dat de werknemer bij voorkeur dus in Nederland blijft, gelden er min of meer dezelfde besmettingsrisico’s als in Nederland. Ook de lokale regels voor het houden van voldoende afstand, handhygiëne en het dragen van mondkapjes zijn vergelijkbaar. Dat betekent dus dat de werknemer nog steeds goed moet opletten als hij in het land op vakantie is. Hij of zij kan er nog steeds het coronavirus oplopen. Ook kan de werknemer de toegang worden geweigerd als hij coronaverschijnselen vertoont.

De gehele lijst van het Ministerie van Buitenlandse zaken vanaf 15 juni:

Reisadvies Buitenlandse Zaken (16/6/2020)

 • België
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Luxemburg
 • Italië
 • Kroatië
 • Portugal
 • Tsjechië
 • Zwitserland
 • Liechtenstein
 • Polen
 • Bulgarije
 • Estland
 • Ijsland
 • Letland
 • Litouwen
 • Mogelijk worden Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten hier ook aan toegevoegd.

Als de werknemer ziek wordt in geel gebied

Als de werknemer ziek wordt tijdens een verblijf in een geel gebied, meldt hij zich ziek. Vanaf de ziekmelding is de werknemer niet meer op vakantieverlof maar met ziekteverlof. Ook als hij op dat moment nog in het buitenland is. Als werkgever stelt u wel de gebruikelijke vragen:

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
 • de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden;
 • onderzoek of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);
 • stel vast of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • vraag of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is. Dit is belangrijk in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde (regresmogelijkheid).

De werkgever heeft ook de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Werknemer reist naar oranje gebied

Een aantal populaire vakantielanden staan (nog) niet op de gele lijst. Landen zoals Griekenland, Spanje en Turkije houden ook de komende tijd nog een oranje reisadvies. Een oranje advies houdt in dat het land zelf aangeeft dat Nederlandse toeristen (nog) niet welkom zijn. Of dat de Nederlandse overheid aangeeft dat de het risico op een besmetting met het coronavirus in dat land nog groter is dan in Nederland. Daarom worden vakantiereizen naar oranje landen afgeraden.

Gaat uw werknemer toch naar een oranje land? Maak dan duidelijk dat u dat als werkgever niet wilt en leg uit waarom. U kunt hier meerdere redenen voor aanvoeren. Als eerste is er het quarantaineadvies van 2 weken dat wordt geadviseerd aan mensen die terugkeren uit een oranje land of gebied. Als werkgever is het verstandig om uw werknemer in deze 2 weken te verbieden naar de werkplek te komen. U heeft immers verplichtingen aan uw overige werknemers om ze een veilige werkomgeving te bieden. Als dat betekent dat de werknemer in die periode helemaal niet kan werken, is dat een risico dat voor zijn eigen rekening komt. Hij heeft er immers zelf voor gekozen om naar het gebied af te reizen, tegen de instructies van de werkgever in.

Als de werknemer ziek wordt in oranje gebied

De tweede reden is dat áls de werknemer inderdaad besmet raakt met het coronavirus hij of zij dat risico bewust heeft genomen. Dat betekent ook dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever mogelijk vervalt. Afreizen naar een oranje gebied kan dus flinke consequenties hebben voor het loon van de werknemer. Als de werknemer doorgeeft af te willen of moeten reizen naar een oranje gebied doet u er als werkgever verstandig aan om duidelijk te maken dat deze reis volledig voor het risico van de werknemer is.

De werknemer reist naar een rood gebied

Gebieden waar een rood reisadvies voor geldt zijn op dit moment grotendeel afgesloten voor reizigers. Dat betekent dat de grenzen zijn afgesloten en er in principe niemand in of uit kan. Als een land of gebied rood is, wordt afreizen ernstig afgeraden omdat er ‘levensbedreigende situaties kunnen ontstaan’. Landen of gebieden kunnen een rood reisadvies krijgen vanwege corona, maar ook om andere redenen zoals oorlog of ander gevaar. Reizen naar een dergelijk gebied zijn erg moeilijk, zo niet onmogelijk. Als uw werknemer aangeeft af te willen reizen naar een rood gebied, gelden dezelfde werkgeversadviezen als voor reizen naar een oranje gebied.

Verplicht afreizen door werkgever

Er zijn beroepen waarvoor het noodzakelijk is om af te reizen naar een bepaald gebied waar op dit moment (nog) een gele of oranje code voor geldt. Vanwege de (mogelijke) gezondheidsrisico’s voor de werknemer, kan de werkgever zijn werknemer niet verplichten de reis te maken. U mag ook niet informeren naar de redenen. Wel is het toegestaan om de werknemer naar de bedrijfsarts te sturen voor advies. De werknemer kan hier ook zelf om vragen.

Bron: Salarisnet 15 juni 2020

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen