Wat kost een zieke medewerker?
26 september 2019 
1 min. leestijd

Wat kost een zieke medewerker?

Kosten zieke werknemer met tijdelijk dienstverband als de werkgever eigenrisicodrager is.

Simone is aangenomen voor een jaar en verdient daarmee € 35.000,-. Na acht maanden werken, meldt ze zich ziek. Het ziet er naar uit dat zij voorlopig niet meer aan het werk kan gaan. De werkgever besluit de arbeidsovereenkomst met Simone niet te verlengen. Na een jaar loopt haar arbeidsovereenkomst dan ook af. Simone gaat ziek uit dienst en maakt aanspraak op een ziektewetuitkering via het UWV. De werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA.

Tegen welke kosten kan de werkgever in dit geval aanlopen?

  • Zolang de arbeidsovereenkomst duurt heeft Simone recht op tenminste 70% van haar salaris. Dit kan hoger zijn op basis van de arbeidsovereenkomst en/of de cao. In het geval van Simone komt dit neer op nog vier maanden salaris, oftewel totaal € 11.667,-.
  • Omdat de werkgever eigenrisicodrager is, moet hij de ziektewetuitkering aan Simone betalen. Simone heeft wanneer zij ziek blijft nog maximaal één jaar en acht maanden recht op deze uitkering. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon en kost de werkgever dus maximaal € 40.833,-.
  • Op de werkgever rust de verplichting om Simone te laten controleren door de bedrijfsarts en haar te re-integreren. Nu de werkgever eigenrisicodrager is duurt deze verplichting ook voort wanneer de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de werkgever en worden voor de periode dat het dienstverband nog voortduurt én de periode dat Simone in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering geschat op € 7.500,-.
  • In het nadeligste geval is Simone ook na afloop van haar ziektewetuitkering nog ziek. Ze komt dan in aanmerking voor een WGA-uitkering. Nu de werkgever ook daarvoor eigenrisicodrager is, moet hij ook deze uitkering, die maximaal 10 jaar duurt aan Simone betalen. Zolang Simone een WGA-uitkering blijft ontvangen heeft de werkgever re-integratieverplichtingen. In het geval Simone ziek blijft en geen andere inkomsten heeft, kan het door de werkgever te betalen bedrag in de periode dat Simone in aanmerking komt voor een WGA-uitkering het bedrag van € 250.000,- te boven gaan.

Let op! Voor zowel de loondoorbetaling tijdens ziekte als de betaling van de ziektewet- of WGA-uitkering geldt dat dit risico kan worden ondergebracht bij een verzekeraar.

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen