Vragen over de proeftijd: wat mag er wel en wat mag niet?
16 juni 2022 
in CAO
2 min. leestijd

Vragen over de proeftijd: wat mag er wel en wat mag niet?

Uitbetaling van loon?
Allereerst wil het nog wel eens voorkomen dat een medewerker gedurende de proeftijd nog geen loon  ontvangt. Wanneer een medewerker productieve arbeid verricht, heeft hij of zij het recht op de uitbetaling hiervan. Ook wanneer een medewerker zich nog in zijn of haar proeftijd bevindt. Is het dan helemaal niet mogelijk om een proeftijd af te spreken zonder betaling van loon? Nee, dit is inderdaad niet mogelijk. Wanneer een medewerker productieve arbeid verricht gedurende een proefperiode dan moet daar loon voor worden betaald.

Mijn werknemer gaat een nieuwe functie uitoefenen, kan er een nieuwe proeftijd worden afgesproken?
Ja dit kan, de nieuwe functie moet dan wel duidelijk anders zijn dan de huidige functie. Bovendien zal er een geldig proeftijdbeding overeengekomen moeten worden. Het kan ook voorkomen dat een medewerker tijdens de proeftijd al ontslag wil nemen, in dat geval is de werknemer verplicht om hiervoor een reden op te geven. Ook wanneer jij als werkgever een werknemer wilt ontslaan gedurende de proeftijd moet hier een reden voor worden op gegeven.

Verlenging van de proeftijd bij ziekte?
De proeftijd mag niet worden verlengd boven de maximale duur van de proeftijd. Dus ook wanneer een werknemer ziek wordt, mag de proeftijd niet verlengd worden.

Mag de proeftijd dan wel verlengd worden als je hier als werkgever en als werknemer mee instemt?
Nee, ook dan mag de proeftijd niet verlengd worden. Als er namelijk van de maximale proeftijd wordt afgeweken is de proeftijd nietig en is de werknemer vanaf de eerste werkdag in dienst. Voor jou als werkgever is het verlengen van de proeftijd een groot risico: als de werknemer met een verlengde proeftijd wordt ontslagen is het ontslag nietig omdat er geen proeftijd heeft bestaan.

Ziekte of zwangerschap een reden voor ontslag tijdens de proeftijd?
Een zieke werknemer mag tijdens de proeftijd worden ontslagen. Ook blijft de duur van de proeftijd hetzelfde, deze wordt dus niet doorgeschoven. Zwangerschap daarentegen, mag niet de reden zijn voor het proeftijdontslag.

Proefplaatsing vanuit het UWV
Bij werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie de werkgever twijfelt of hij of zij geschikt is voor de functie, kan er gebruik worden gemaakt van een proefplaatsing. Na toestemming van het UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van zijn of haar uitkering. Je hoeft als werkgever dan geen loon te betalen. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Vaak is dit genoeg om te bekijken of de werknemer geschikt is. Na een proefplaatsing mag je als werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Heb je nog vragen over de proeftijd? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs via 072 531 54 64.

Bron: XpertHR

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen