Vragen en antwoorden over thuiswerken
17 november 2021 
in Nieuws
4 min. leestijd

Vragen en antwoorden over thuiswerken

1. Hoe kan de werkgever de thuiswerkplek inrichten volgens Arbonormen? 

De verplichting om de werkplek volgens ergonomische beginselen in te richten, kan vervuld worden door bijvoorbeeld voorzieningen beschikbaar te stellen voor de inrichting van de thuiswerkplek of hulpmiddelen die voorkomen dat werknemers te lang of op de verkeerde wijze werken (denk aan de verstrekking van een stoel, laptophouder, toetsenbord etc.). In het Arbeidsomstandighedenbesluit is verder neergelegd dat de thuiswerkplek zo moet zijn ingericht dat de werknemer zijn werk zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier kan doen. De werkgever moet zorgen voor een ‘doelmatige zitgelegenheid’ en een ‘doelmatig werkblad of doelmatige werktafel’. Verder moeten in de werkruimte doelmatige voorzieningen worden getroffen ten aanzien van de verlichting. De werkgever kan ervoor kiezen om de thuiswerkplek voor de werknemer in te richten. Het is ook mogelijk om de bestaande thuiswerkplek te laten checken door een deskundige of de werknemer zelf, bijvoorbeeld op basis van een foto. De leidinggevende moet dit dan wel bespreken met de werknemer. 

2. Ben je ook verplicht om thuiswerkmateriaal aan te bieden als je hier geen financiële middelen voor hebt? 

Het hebben van onvoldoende financiële middelen is geen reden om te bezuinigen op de veiligheid van de werknemers. Maar als de werkgever op de werkvloer veilige werkplekken heeft en hij heeft de financiële middelen niet om thuiswerken veilig te faciliteren, dan mag hij een verzoek om thuis te werken weigeren. Thuiswerken is geen recht van werknemers. 

3. Moet je als werkgever een thuiswerkvergoeding betalen? 

Nee, werknemers hebben geen recht op een extra vergoeding voor thuiswerken i.v.m. de coronamaatregelen. Het mag wel. Je kunt bijvoorbeeld een vergoeding geven voor gebruik van gas, water en licht en koffie of thee. Maak dan gebruik van deze voorbeeldregeling voor de thuiswerkvergoeding. 

4. Hoe kan er onder thuiswerken meer verbinding gecreëerd worden binnen teams? 

Plaats de activiteit van het team nog eens in het totale plaatje. Wat doen we en waarom? Wie heeft onze input of output nodig? Met wie werken wij samen? Hoe gaat dat nu? Welke contacten zijn essentieel en hoe verloopt dat nu op afstand? Even uitzoomen dus en de huidige situatie in kaart brengen. Spontane contacten tussen teams die normaal gesproken in de lift, kantine, wandelgangen etc. plaatsvonden zijn er nu niet. Het onderhouden van relaties (je sociale kapitaal) moet je anders gaan organiseren vanuit huis. Stimuleer het opnemen van contact om bij te praten, over te dragen, resultaten te vieren, conflicten te bepreken. 

5. Hoe ver moet je gaan als werkgever om thuiswerkers (fit) te houden? 

Veel werkgevers vinden de zorg van werknemers vaak een privédomein. Daar mogen werkgevers nu wat proactiever in zijn. Met name door aan te geven hoe belangrijk het is voor prettig werken en het productief en fit blijven. Veel organisaties bieden programma's aan om in beweging te blijven bijvoorbeeld. Ook werkt het krachtig om in teams en coronaproof te wandelen of naar buiten te gaan tijdens overleg. En dat werkgevers open gaan zijn over hoe zij zelf gezond blijven. Maak het onderwerp bespreekbaar. Vraag dus niet alleen hoe het met iemand gaat, maar vraag ook naar het bewegen. 

6. Hoe kun je de splitsing tussen privé en werk goed uit elkaar houden? 

Niet iedereen wil een splitsing tussen werk- en privé en het is ook niet in iedere situatie te realiseren. Zet in op een dagstructuur waardoor mensen geconcentreerd kunnen werken, kunnen pauzeren en kunnen omschakelen met als doel dat ze lekker kunnen werken en fit blijven. Maak in teams afspraken over bereikbaarheid. Een werkdag op kantoor kent vele mini-pauzes; verplaatsen naar verschillende (vergader)locaties, napraten na een meeting, toevallige ontmoetingen in de wandelgangen. Die heb je minder thuis. Ze zijn wel belangrijk voor je energiemanagement en het is goed je daar bewust van te zijn. En dat je dus ook even tijd neemt voor lunch met huisgenoot, wandelingetje met buurvrouw etc. Reistijd wordt gemist als buffer tussen werk en privé. Mensen die nog volledig gefocust van werk alleen de trap naar beneden hebben om om te schakelen naar hun (drukke) avondspits met gezin. De tip je ‘oude’ reistijd te besteden aan omschakeltijd en niet automatisch bij je werkdag op te tellen werkt ook vaak goed. Onderzoek goed of het voor je werkt om thuisonderwijs te combineren met thuiswerken. Afhankelijk van de begeleiding die kinderen nodig hebben dan wel de volledige aandacht die je werk nodig heeft, is het nodig een strikte scheiding te maken in activiteit.

Voor vragen kan je contact opnemen met onze adviseurs via info@tophrdesk.nl of bel naar 072-531 5464.

 Bron: XpertHR

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen