Hoe voer je een goede verlof- en verzuimregistratie?

Wat zijn de rechten en plichten

Verlofregistratie

Als sprake is van een dienstverband, dan heeft een werknemer recht op vakantiedagen ofwel verlof. In de wet is geregeld dat een

werknemer die recht heeft op loon, jaarlijks recht heeft op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Als de werknemer recht heeft op een hoger aantal vakantiedagen dan het wettelijk minimum (vier maal de arbeidsomvang per week) dan worden die extra vakantiedagen aangemerkt als het ‘bovenwettelijke aantal vakantiedagen’.

De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden tegelijkertijd opgebouwd.

Overal en actueel inzicht

Registratie verlofaanvragen

Verlofaanvragen worden dagelijks gemonitord

Medewerker aan zet

Communicatie met medewerker 

en werkgever

Regie en controle

 Altijd en overal een actueel en        up-to-date overzicht

Verzuimbeleid

Als werkgever wil je grip krijgen op het verzuim. Enerzijds om de kosten te beperken en anderzijds om de waardevolle werknemers inzetbaar te houden.


Ziekmeldingen worden dagelijks gemonitord en daaruit volgende acties tijdig gecommuniceerd richting arbodienst en werkgever. Hierdoor is er meer grip op het verzuimdossier en ontstaat er een zo'n kort mogelijke verzuimmelding.


Nooit meer verrassingen achteraf

Verzuimregistratie

Ziekmeldingen worden dagelijks gemonitord

Contact Arbodienst

Communicatie met de arbodienst 

en werkgever

Regie en controle

 Meer grip op het verzuimdossier en zo’n kort mogelijke verzuimmelding

Meer grip op verlof & verzuimadministratie?