Vanaf 1 augustus 2022 mag je als werkgever de werknemer niet meer verbieden om buiten het werkrooster te werken voor een ander, tenzij er een rechtvaardigingsgrond is.
11 mei 2022 
in CAO
1 min. leestijd

Vanaf 1 augustus 2022 mag je als werkgever de werknemer niet meer verbieden om buiten het werkrooster te werken voor een ander, tenzij er een rechtvaardigingsgrond is.

Het komt steeds vaker voor dat werknemers naast hun hoofdbaan nog een baan hebben of zelfs een opleiding volgen. Het nevenwerkzaamhedenbeding kan dan een verhindering zijn. Daarom heeft het Europees Parlement een richtlijn aan de Europese lidstaten opgelegd, waarin naast het studiekostenbeding ook het nevenwerkzaamhedenbeding wordt beperkt.

Een verbod op nevenactiviteiten is bijvoorbeeld alleen toegestaan als je als werkgever een goede reden hebt. Bijvoorbeeld als:

  • Je medewerker jou beconcurreert met producten of diensten die ongeveer gelijk zijn aan de producten of diensten van jouw bedrijf.
  • Sprake is van (een dreigende) overschrijding van de verplichtingen op grond van de Arbeidstijdenwet.
  • Je medewerker nevenwerkzaamheden verricht die het imago van je organisatie kunnen schaden.

Rechtvaardigingsgronden voor verbod nevenarbeid 
In de richtlijn worden voorbeelden van rechtvaardigingsgronden voor een verbod op nevenwerkzaamheden genoemd:

  • De bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers zoals bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet;
  • De bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie;
  • Het vermijden van belangenconflicten.

Nevenwerkzaamheden in een contract opnemen
Als je wilt voorkomen dat de medewerker de Arbeidstijdenwet overtreedt, of dat de medewerker parttime voor de concurrent gaat werken, kan dat. Door in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat het verrichten van nevenarbeid wel is toegestaan als je daar vooraf als werkgever schriftelijk toestemming voor geeft, dan laat je ruimte over voor een gesprek. En belangrijker nog, daarmee blijft het beding, zoals het er nu naar uitziet, voorlopig toekomstbestendig.

Boete
Als je tot slot ook een contractuele boete afspreekt op overtreding van het verbod van nevenwerkzaamheden, staan er geen verassingen voor de deur. Het voordeel hiervan is bovendien dat je bij de rechter alleen hoeft aan te tonen dat de werknemer de afspraken heeft geschonden. Je hoeft niet te bewijzen dat je schade hebt geleden en ook niet hoeveel.

Heb je hulp of advies nodig bij het opstellen van een arbeidscontract? Neem dan contact met ons op! 


Bron: Rendement

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen