Vakantiegeld: wat zijn je rechten?
29 april 2022 
in Salaris
0 min. leestijd

Vakantiegeld: wat zijn je rechten?

Als werknemer heb je recht op minimaal 8% van je bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar, dit is je vakantiegeld. Op je loonstrook kun je terugvinden hoeveel vakantiegeld jij krijgt, meestal ontvang je dit in de maand mei of juni. Alle afspraken over het uitbetalen van vakantiegeld zijn terug te vinden in je arbeidsovereenkomst of cao. 

Hoogte vakantiegeld
De hoogte van je vakantiegeld wordt berekend over het totale loon dat je hebt verdiend in het afgelopen jaar. Ook wanneer je ziek bent, bouw je vakantiegeld op over het verdiende loon. Wanneer je overuren maakt, ontvang je hier ook vakantiegeld over. Omdat vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren, moet je werkgever ook over deze extra uren vakantiegeld betalen. Bij een lager loon door bijvoorbeeld ziekte of verlof bouw je vakantiegeld op over dat lagere loon. 

Geen vakantiegeld?
Het kan voorkomen dat er in je cao staat dat je geen recht hebt op vakantiegeld. De voorwaarde is hierbij wel dat je minstens 108% van het minimumloon ontvangt. Als je alleen het minimumloon verdient, dan heb je dus recht op 8% vakantiegeld over je loon. Wanneer je meer dan drie keer het minimumloon verdient, kan je werkgever met je overeenkomen dat je geen vakantiegeld of een lager bedrag aan vakantiegeld krijgt. 


Bron: Rijksoverheid.nl

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen