Tweedeling gevaccineerd en ongevaccineerd zorgt voor ongewenst gedrag werkvloer
29 september 2021 
in Nieuws
2 min. leestijd

Tweedeling gevaccineerd en ongevaccineerd zorgt voor ongewenst gedrag werkvloer

Enkele bedrijven begonnen met een vorm van beleid, gericht op het weren van ongevaccineerd personeel van de werkvloer. Leaseplan, een internationaal bedrijf met 1000 medewerkers in Nederland, verplicht ongevaccineerd personeel om thuis te werken. In de ouderenzorg willen werkgevers weten wie van het personeel wel en wie geen prik heeft gehad. Controle op die prik is er alleen niet. In Nederland is de privacywet zo streng dat werkgevers niet naar vaccinaties van werknemers mogen vragen. Het wordt dus aan de eigen beleefdheid overgelaten. 

TOP HR desk helpt werkgevers met incidentele of structurele inzet van een vertrouwenspersoon bekijk hier onze website >>>

Tweedeling

Het testbeleid leidt ertoe dat er toch een tweedeling dichterbij komt tussen wie zich met prikken beschermd heeft tegen covid en wie niet. Het testen en de check-app houden ook de vaccinatieplicht op afstand. Maar ze brengen wel een vorm van ongewenste transparantie in de verhoudingen op de werkvloer. Als de werkgever niet mag vragen of het personeel geprikt is, maar ongevaccineerden wel mag verplichten om thuis te blijven werken, dan is al snel duidelijk wie bij welke groep hoort. Enerzijds dient dat de veiligheid, of in ieder geval het gevoel van veiligheid op kantoor. Maar anderzijds krijgen ongevaccineerden bijna het etiket van besmette personen die je op afstand moet houden. Nu het erop lijkt dat covid blijft, is het de vraag of dit dan voortaan het beleid moet zijn. Komt het bij sollicitatiegesprekken dan aan de orde? Hoe moet ik omgaan met gevaccineerd personeel dat niet samen wilt werken met ongevaccineerd personeel? Zijn vragen die werkgever kan hebben. Maar ook de werknemers kunnen zorgen hebben over dit onderwerp. 

Ongewenst gedrag 

De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers te beschermen tegen dit ongewenste gedrag en hiervoor een beleid op te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een onderdeel zijn van dit beleid. Werknemers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht met melding of klachten over ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, maar neemt geen standpunt in. Samen met de werknemer bekijkt hij het probleem, wat de werknemer al heeft ondernomen en mogelijke vervolgstappen. Daarnaast biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen het bedrijf. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. 

Intern of extern

Sommige bedrijven kiezen voor een interne vertrouwenspersoon die het bedrijf en werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. In het geval van een externe vertrouwenspersoon wordt er iemand ingehuurd. Voordeel van interne vertrouwenspersoon is dat hij de bedrijfscultuur kent. Het is wel belangrijk te beseffen dat het om moeilijke, gevoelige kwesties kan gaan. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft geen binding met het bedrijf. Bovendien is hij een expert met veel kennis en ervaring. Om problemen met belangen te voorkomen kan de eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts niet als vertrouwenspersoon worden benoemd. 

''De afgelopen jaren vertoont het aantal aanvragen voor een externe vertrouwenspersoon een stijgende lijn'', vertel Marilous Chaillet, coördinator externe vertrouwenspersonen. ''In tegenstelling tot wat mensen misschien denken, is het goed betaalbaar! Bekijk onze vertrouwenspersoon pagina >>> voor meer informatie, of neem contact op met, Nicole de lange, externe vertrouwenspersoon. 

Contactgegevens 

Nicole de Lange | TOP HR desk

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag

06 83 24 22 79

Of laat je email achter op onze onze contactpagina >>> en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op! 


Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen