arrow_drop_up arrow_drop_down
UWV

Compensatie transitievergoeding

indienen kan vanaf 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan werknemers, waarvan zij na twee jaar ziekte het dienstverband hebben beëindigd. 

Is één van jouw medewerkers ziek, dan ben je als werkgever verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Je mag de medewerker niet ontslaan. Dit verandert na twee jaar ziekte. Kan de werknemer op dat moment niet terugkeren in het eigen werk of in passend werk? Dan kun je het dienstverband alsnog beëindigen. Wel betaal je dan een transitievergoeding aan de medewerker.


Extra kosten voorkomen!

Vanaf 1 april 2020 kun je voor deze betaalde transitievergoeding compensatie aanvragen bij het UWV. Zo wil de overheid voorkomen dat werkgevers te maken hebben met een extra kosten. Als werkgever heb je immers ook al twee jaar het salaris doorbetaald en kosten gemaakt voor de re-integratie van de zieke werknemer. De compensatie geldt met terugwerkende kracht ook voor inmiddels betaalde vergoedingen vanaf 1 juli 2015.


Wat zijn de voorwaarden voor compensatie?

Om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding, moet je voldoen aan een aantal strikte voorwaarden. Zo moet de reden voor het ontslag de langdurige ziekte van de medewerker zijn. Ook moet de werknemer wettelijk recht hebben (gehad) op de transitievergoeding. Daarnaast moet de vergoeding daadwerkelijk aan de medewerker zijn uitbetaald. Heb je een hogere vergoeding betaald dan de wet voorschrijft? Dan krijg je alleen compensatie voor de wettelijke berekening.


Hoe vraag je de compensatie aan?

Wil je de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding zo snel mogelijk na ingangsdatum 1 april indienen? Zorg er dan nu alvast voor dat je alle benodigde documenten op orde hebt. Om de aanvraag voor compensatie bij UWV in te dienen, heb je onder meer het document nodig, waaruit de beëindiging van het dienstverband blijkt. Te denken valt aan de ontslagvergunning of een getekende beëindigingsovereenkomst. Daarnaast wil het UWV inzage in de berekening van de transitievergoeding en in de salarisgegevens van de twee ziektejaren. Ook dien je het bewijs dat je de transitievergoeding hebt betaald mee te sturen.


Let op bij slapende dienstverbanden!

Als werkgever doe je er ook goed aan om na te gaan of jouw bedrijf nog slapende dienstverbanden kent. Hierbij gaat het om medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn, niet meer bij de organisatie werken, maar niet zijn ontslagen. Dit kan bijvoorbeeld gebeurd zijn omdat de hoogte van de te betalen transitievergoeding een belemmering voor de organisatie was. Het is belangrijk dit in kaart te brengen: de Hoge Raad heeft in november 2019 namelijk bepaald dat medewerkers die alsnog bij jouw aankloppen voor een transitievergoeding hier ook echt recht op hebben. Je dient dan alsnog een beëindigingsovereenkomst af te sluiten met deze medewerker of bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen.


Tot wanneer kan ik compensatie aanvragen?

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer je compensatie kunt aanvragen:

  • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kun je de aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
  • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet je de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald.


Onze experts helpen je graag!

Wil je advies of hulp bij de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding? Of heb je een ‘slapende’ werknemer op de loonlijst staan? TOP HR desk helpt je graag!

Samenvattend:

Extra kosten voorkomen!

Wat zijn de voorwaarden voor compensatie?

Hoe vraag je de compensatie aan?

Let op bij slapende dienstverbanden!

Tot wanneer kan ik compensatie aanvragen?

Ik besteed de aanvraag graag uit aan TOP HR desk!

  • Ik wil graag een offerte voor het aanvragen van de compensatie transitievergoeding.

Cookiebeleid