Gratis STAP ontwikkeladvies | TOP HR desk

Sinds 1 april heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kosteloze STAP ontwikkeladvies opengesteld voor registratie. Naast scholingsinstanties kunnen ook loopbaanprofessionals een concrete bijdrage leveren aan werkend Nederland.


Voor wie?

Het STAP ontwikkeladvies is gericht op groepen mensen met een afgeronde opleiding van maximaal mbo-2, die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing.

Dit betekent dat je in aanmerking komt als:

 • géén opleiding afgerond
 • basisonderwijs
 • vmbo of mavo
 • mbo-1/mbo entree
 • mbo-2 niveau


Wat krijg je?

In het ontwikkeladvies krijg je zicht op jouw arbeidsmarktkansen die er voor je zijn. Ook ondersteunen wij bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of geven we tips  bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van het traject krijg je als deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die je kan ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies en bestaat uit 3 adviesgesprekken van 1,5 uur.


Inhoud ontwikkeladviesgesprekken

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod moeten komen zijn:

 • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;
 • Persoonsprofiel van de deelnemer, waaronder:
  - Competenties;
  - Kwaliteiten;
  - Vaardigheden;
  - Eisen die de deelnemer stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
 • Toekomstoriëntatie;
 • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

 
Ontwikkelplan

Als resultaat van de gesprekken stelt de deelnemer zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

Punten die aan de orde komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.


Waarom kiezen voor TOP HR desk?

 • Open en respectvolle begeleiding; we doen het samen!
 • Praktische en haalbare adviezen.
 • Jarenlange ervaring in het geven van loopbaanadvies aan medewerkers in uiteenlopende werkvelden.
 • Verdiepende loopbaan coaching met inzet van gevalideerde vragenlijsten.
 • Zichtbaar met een uitgebreid netwerk in de regio Noord-Holland Noord.
 • Wij zorgen voor de administratieve afhandeling van de subsidieaanvraag.

 

"Sinds 1-4-2022 weer mogelijk, meld je nu aan!"