Prinsjesdag 2021: belangrijke onderwerpen HR (deel 2)
27 september 2021 
in Nieuws
3 min. leestijd

Prinsjesdag 2021: belangrijke onderwerpen HR (deel 2)

Als opvolging van deel 1, hierbij nog 10 belangrijke onderwerpen voor HR. 

16. Bijtelling voor elektrische auto’s

17. Versobering zelfstandigenaftrek

18. Pensioen voor zelfstandigen

19. STAP-budget

20. Gebruikelijkloonregeling voor start-ups met één jaar verlengd 

21. Vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB- ondernemingen 

22. Aandelenopties worden als beloning aantrekkelijk

23. Coronasteunpakketten stoppen

24. Pas vanaf 1 oktober 2022 belastingschuld betalen 

25. Medisch advies bedrijfsarts 

16. Bijtelling voor elektrische auto’s 

Het bijtellingspercentage voor zero-emissie auto’s stijgt in 2022 van 12% naar 16%. De cap, de maximumwaarde van de auto tot waar belastingvoordelen gelden, wordt verlaagd naar 35.000 euro in 2022 en 30.000 in 2023. Door het verlagen van de cap wordt de vraag in de zakelijke markt meer gestuurd naar goedkopere emissievrije automodellen uit de lagere marktsegmenten. Dit verbetert de aansluiting op de (particuliere) tweedehands markt. 

17. Versobering zelfstandigenaftrek 

Het kabinet versobert de zelfstandigenaftrek om het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek met € 250 per jaar verlaagd. Vanaf 2021 wordt deze afbouw met € 110 per jaar versneld. In 2022 wordt de zelfstandigenaftrek met in totaal € 360 verlaagd naar € 6.310. Hier staat een verhoging van de arbeidskorting tegenover, waarmee (meer) werken lonender wordt..

18. Pensioen voor zelfstandigen 

Voor het nieuwe pensioenstelsel wordt experimenteerwetgeving uitgewerkt om pensioenfondsen en verzekeraars de ruimte te geven nieuwe producten te ontwikkelen voor zelfstandigen. Ook wordt de fiscale behandeling van de tweede en derde pijler gestroomlijnd. Daarbij blijft pensioensparen vrijwillig voor zelfstandigen, in tegenstelling tot de verplichte regelingen voor veel werknemers.

19. STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen mensen, zowel werkenden als niet-werkenden, zelfstandig een scholingsbudget van maximaal € 1.000,- aanvragen. Zij kunnen dit budget gebruiken om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie) kan één keer per persoon per jaar worden aangevraagd bij UWV. Na goedkeuring wordt het bedrag rechtstreeks betaald aan het (gecertificeerd) opleidingsinstituut. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

20. Gebruikelijkloonregeling voor start-ups met één jaar verlengd 

De gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups wordt met een jaar verlengd, tot 1 januari 2023. Het belastbare loon van directeur-grootaan- deelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Na 1 januari 2023 stopt deze regeling, tenzij de regeling door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat positief wordt geëvalueerd. 

21. Vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB- ondernemingen 

In het Belastingplan van 2021 was al te lezen dat de ‘Subsidie vaste lasten financiering COVID-19’ voor de periode tot en met september 2020 was vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. De toepassingsperiode van deze subsidie is meerdere keren verlengd. Inmiddels is er ook een dergelijke regeling geïntroduceerd voor startende ondernemingen: de regeling ‘Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19’. Vooruitlopend op de wetgeving is in een beleidsbesluit geregeld dat de twee hierboven genoemde coronasubsidies niet tot de winst behoren. Dat betekent dus dat er geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over wordt geheven. Voorwaarde voor de belastingvrijstelling is wel een goedkeuring van de Europese Commissie (EC) voor de desbetreffende subsidieperiode. Het wetsvoorstel voorziet in de wettelijke grondslag voor de vrijstelling.

22. Aandelenopties worden als beloning aantrekkelijker

Met de wetswijziging zal het verstrekken van aandelenoptierechten als loon aan werknemers aantrekkelijker worden. Afhankelijk van of de aandelen meteen verhandelbaar zijn, zal de belasting als volgt plaatsvinden. 

1. Bij uitoefening indien de aandelen gelijk verhandelbaar zijn (of bij de vervreemding van het aandelenoptierecht indien eerder). Het belastbare voordeel is de marktwaarde van de aandelen op het moment van uitoefening, met aftrek van de betaalde uitoefenprijs. 

2. Zodra de aandelen verhandelbaar worden in het geval van een contractuele dan wel wettelijke beperking. Het gaat dus niet om het moment dat de aandelen feitelijk vervreemd worden. Het belastbare voordeel is de marktwaarde van de aandelen, met aftrek van de betaalde uitoefenprijs. 

3. Bij uitoefening indien de aandelen een contractuele dan wel wettelijke beperking kennen, maar de werknemer kiest voor uitoefening als belastbaar moment (“keuzeregeling”). Het belastbare voordeel is de marktwaarde van de aandelen op het moment van uitoefening, met aftrek van de betaalde uitoefenprijs. Eventueel kan een korting over de waarde van de aandelen van toepassing zijn.

23. Coronasteunpakketten niet verlengd 

Omdat er in de strijd tegen corona steeds meer gevaccineerden komen, veranderen ook de maatregelen waarmee wij als maatschappij te maken krijgen. Omdat deze nieuwe maatregelen een stuk minder ingrijpend zijn voor de economie, wordt steun zoals de NOW, niet meer verlengd in 2022. Het afschaffen van deze steunmaatregelen versnelt naar verwachting de terugkeer naar een gezonde economische dynamiek.

24. Pas vanaf 1 oktober 2022 belastingschuld betalen 

Het kabinet heeft besloten om ondernemers de gelegenheid te geven om pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met het aflossen van opgebouwde belastingschulden, met een aflossingstermijn van maximaal vijf jaar. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stellen zich daarnaast coulant op bij terugbetalingen van coronasteun. Zo wordt de terugbetalingstermijn vastgesteld in overleg met de betreffende ondernemers. 

25. Medisch advies bedrijfsarts leidend? 

Op 1 oktober 2020 is het wetsvoorstel waarmee het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen door UWV, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is echter op 2 februari 2021 controversieel verklaard. Als het wetsvoorstel weer in behandeling wordt genomen, is invoering op zijn vroegst mogelijk per 1 juli 2022.

Bronnen: XpertHR, PwC, RendementOnline 

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen