De salarisstrook van je personeel moet goed zijn! 

Profiteer van een vast, laag tarief per loonstrook

Onze prijzen voor 2023:

2023

Prijs per loonstrook per 

medewerker €10,-

- Maandelijkse salarisverwerking, betaalbestanden, loonstroken en jaaropgaven;

- Loonaangiften en rapportage loonjournaalposten;
- Koppeling boekhoudpakket;
- Proforma loonstroken;
- Controle kwaliteit en toepassing wetgeving van de salarisadministratie;
- Online portaal voor salarisstroken en loondossier;
- Digitale declaraties.
2023

Prijs per medewerker voor 

verlof- en verzuimmodule €2,50

- Digitale verlofregistratie;
- Verzuimregistratie (ziek & herstel meldingen);
- Verlof- en verzuim rapportages;
- WAZO / ZW meldingen UWV werkgeversportaal;
- Contact arbodienst en verzuimverzekeraar.
2023

Prijs per medewerker voor pensioenmodule €2,50

- Koppeling met de pensioenverzekeraar;
- Aan- en afmelden medewerkers;
- Jaarlijkse opgave en check pensioenverzekeraar.
2023

Prijs per medewerker voor digitaal personeelsdossier €19,50

- Aanleg en actueel houden van HR-basisadministratie & personeelsdossiers;
- Opstellen van (standaard) arbeidsovereenkomsten;
- Digitaal personeelsdossier;
- Schriftelijke communicatie met betrekking tot in-, door, en uitstroom van medewerkers;
- Wijzigingen in de (Cao) regelgeving coördineren en communiceren;
- Personeelshandboek redigeren en actualiseren;
- Opstellen of redigeren van het verzuimprotocol;
- Uitvoeren plan van aanpak RI&E;
- Bewaking kritische data (einde contracten, proeftijd, BHV, VOG, certificaten);
- Aanstellen externe vertrouwenspersoon incl. advies + rapportages - excl. gesprekken met medewerkers;
- Digitale urenregistratie;
- Digitale ondertekening

Extra diensten

2023


Uurtarief

HR-advisering €97,50

- Arbowetgeving en ondersteuning bij ziekteverzuim in de rol van Casemanager;
- Voeren van gesprekken met medewerkers door onze externe vertrouwenspersoon;
- Opzetten, implementeren en uitvoeren van functionerings-, beoordelings-, belonings- en opleidingsbeleid;
- Advies over duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust personeelsbeleid of andere HR thema’s;
- Advies over arbeidsmarktimago.

2023

Uurtarief arbeidsrechtelijk advies €127,50

- Ontslagbegeleiding en bepalen van ontslagvergoeding (transitievergoeding);
- Bemiddeling bij arbeidsconflicten;
- Geschillen rondom verzuim begeleiden en oplossen;
- Opstellen van vaststellingsovereenkomsten;
- Ontslag aanvragen.

2023

W&S, loopbaan- en mobiliteitstrajecten medewerkers

Offertebasis
- Begeleiden en uitvoeren van werving & selectie;
- Outplacement- en ontwikkeltrajecten;
- Begeleiden en uitvoeren van re-integratietrajecten (1e en 2e spoor);
- Diverse assessments en testen.

Maandelijkse kosten DGA

2023

Prijs per loonstrook per DGA € 10,-

- Maandelijkse salarisverwerking, betaalbestanden, loonstroken en jaaropgaven;
- Loonaangiften en rapportage loonjournaalposten;
- Koppeling boekhoudpakket;
- Werkkostenregeling;
- Leaseauto e.d.

Tarieven voor het uitbesteden van je salarisadministratie

Voor het uitbesteden van je salarisadministratie rekenen wij een all-in tarief vanaf € 7,50 (excl. btw) per loonstrook. 

We verzorgen de salarisadministratie voor kleine, middelgrote en grote organisaties, hiervoor hanteren wij onderstaande tarieven:

€ 10,-
Per werknemer
1 - 25 medewerkers
€ 9,-
Per werknemer
26 - 50 medewerkers
€ 8,-
Per werknemer
51 - 100 medewerkers

€ 7,50

Per werknemer
100+ medewerkers

Astrid & Nicole 

Salarisadministratie en personeelszaken uitbesteden
voor een vast tarief per maand?