Regels rondom overwerk
27 augustus 2019 
in CAO
2 min. leestijd

Regels rondom overwerk

Wat zijn de regels rondom overwerk?  

Er is sprake van overwerk als de werknemer langer werkt dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Er is tevens sprake van overwerk wanneer hij langer werkt dan in de onderneming van de werkgever gebruikelijk is.

Kunt u werknemers verplichten om over te werken?

In de wet staan bijna geen regels over overwerk. In de wet staat wel dat een werknemer altijd minstens het minimumloon moet verdienen en dat dat ook geldt voor overwerk.
Andere regels over overwerk zijn vaak geregeld in:

  • een geldende cao;
  • in een personeelshandboek;
  • arbeidsvoorwaardenreglement;
  • in de arbeidsovereenkomst zelf.

Let op! Check in uw bedrijfsbeleid of hierin regels staan over overwerk in uw bedrijf.

Als op papier niets is geregeld over overwerk, dan wordt vaak gekeken naar de gewoontes in een onderneming of in de branche waarin de onderneming werkt. Ook wordt gekeken naar de in de rechtspraak ontwikkelde regels.

Hoe moet u werknemers compenseren voor overwerk en zijn de regels voor parttimers?

  • Als de verplichting om overwerk te verrichten in de arbeidsovereenkomst, uw bedrijfsreglement of de toepasselijke cao staat, dan kunt u de werknemer verplichten om over te werken. De werknemer mag het verzoek om over te werken dan niet weigeren, tenzij uw verzoek onredelijk is, de werknemer een hele goed reden heeft om niet over te willen werken of de werknemer door het vele overwerken meer uren werkt dan de arbeidstijdenwet toestaat.
  • De verplichting van een werknemer om over te werken als dat noodzakelijk is, is gebaseerd op goed werknemerschap. Als het plotseling erg druk is binnen de onderneming of als zich bepaalde spoedeisende gevallen voordoen, dan mag u van de werknemer verwachten dat hij helpt om het werk voor elkaar te krijgen. Als de werknemer hele goede redenen heeft om niet over te willen werken, dan moet u daar ook weer rekening mee houden.
  • Dit betekent dat ook u niet te pas en te onpas van uw werknemer kunt verlangen dat ze overwerken. U moet hele goede redenen hebben om uw werknemer te kunnen verplichten om over te werken.
  • Dat betekent dat voor het antwoord op de vraag of een werknemer in een bepaalde situatie wel of niet verplicht is om over te werken. De belangen van de werkgever en die van de werknemer moeten worden afgewogen. Uw belang dat bepaalde werkzaamheden buiten de reguliere werktijd van de werknemer moeten worden verricht, wordt dus afgewogen tegen het belang van de werknemer om buiten zijn reguliere werktijd niet te werken. Als de belangenafweging in uw voordeel uitvalt, dan zult u nog wel rekening moeten houden met de persoonlijke situatie van de werknemer. Als de werknemer bijvoorbeeld moet zorgen voor zijn kinderen, dan kunt u het overwerk beperken tot het hoogst noodzakelijke, maar u kunt bijvoorbeeld ook aan de werknemer aanbieden om de kosten voor extra opvang te betalen.

Aan het aantal overuren dat gewerkt mag worden zit wel een maximum. Die staan in de Arbeidstijdenwet. Daar moet u zich wel aan houden.

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen