Overtreding van het geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding en relatiebeding
08 september 2022 
in CAO
2 min. leestijd

Overtreding van het geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding en relatiebeding

Afgelopen jaar heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat een oud-werknemer een boete van €500.000 moet betalen aan zijn oud-werkgever omdat hij het concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding heeft geschonden. Lees verder om de verschillen tussen deze bedingen te ontdekken en waarom het belangrijk is om hier goed over na te denken bij het opstellen van een contract.

Wat is een geheimhoudingsbeding?
Een geheimhoudingsbeding zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie ook daadwerkelijk geheim blijft door de werknemer een geheimhoudingsplicht op te leggen. Ook als je denkt geen bedrijfsgeheimen te hebben, is een geheimhoudingsbeding aan te raden. Deze afspraak geldt vaak niet alleen voor de tijd dat de werknemer bij jou werkt, maar ook voor daarna.

Houdt een werknemer zich niet aan het geheimhoudingsbeding? Dan kan het zijn dat de werknemer een boete moet betalen. Of het leidt tot ontslag. Ook als er geen geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst staat, mag je niet zomaar van alles bekendmaken. Als werkgever moet je kunnen aantonen dat je schade hebt geleden en hoe groot deze schade is.

Wat is een concurrentiebeding?
Met een concurrentiebeding zorg je ervoor dat het voor een werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst verboden is werkzaam te worden bij concurrenten of om als zelfstandige jouw bedrijf te gaan beconcurreren. Het concurrentiebeding beperkt de arbeidsvrijheid van werknemers, daarom kun je het beste alleen een concurrentiebeding opnemen wanneer je aanmerkelijke schade zal lijden door concurrerende handelingen van een werknemer. In het concurrentiebeding moet duidelijk beschreven staan om welk soort werk het gaat. Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk contract staan. Op deze regel geldt één uitzondering: als je als werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mag er wel een concurrentiebeding in het contract staan. Deze motivering moet in de overeenkomst zijn opgenomen, zonder motivering is het concurrentiebeding niet geldig. Een concurrentiebeding gaat verder dan een relatiebeding. Je mag bij een relatiebeding namelijk nog wel gaan werken voor een concurrent, je mag alleen geen relaties meenemen of benaderen.

Boetebeding
Om er zeker van te zijn dat de bovenstaande clausules ook echt door werknemers wordt nagekomen, kun je daarnaast een boetebeding in de arbeidsovereenkomst laten opnemen. Dit houdt in dat de werknemer een boete verschuldigd is als een hij of zij bepaalde voorschriften overtreedt. Hiervoor moet duidelijk vastgelegd worden om welke voorschriften het precies gaat en welke boete op de overtreding hiervan staat. Voor het boetebeding gelden bepaalde wettelijke vereisten.

Heb jij hulp nodig met het opstellen van een dergelijk beding en het laten opnemen in het contract? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs!


Bron: CNV, Wet & Recht

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen