Oproepkrachten mogen werkgevers sneller weigeren!
17 oktober 2019 
2 min. leestijd

Oproepkrachten mogen werkgevers sneller weigeren!

Er komen nieuwe regels rondom de oproepkrachten. De regering voert deze wijzigingen door om de negatieve effecten voor oproepkrachten zoals permanente beschikbaarheid en langdurige inkomensonzekerheid tegen te gaan. Zo worden met deze Wet arbeidsmarkt in balans de kosten- en risicoverschillen tussen verschillende contractvormen kleiner. Hierbij zal flexibel werk niet alleen een kostenvoordeel opleveren maar echt in worden gezet zoals het is bedoeld.

Nieuwe oproepovereenkomst

Volgens de nieuwe regels is er in twee situaties sprake van een oproepovereenkomst. Namelijk als de arbeidsomvang niet is vastgelegd als één vast aantal uren maand of per jaar, of als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. Daarnaast vallen consignatiediensten, denk aan een liftmonteur die in de weekenden beschikbaar moet zijn voor noodsituaties, en bereikbaarheidsdiensten in de zorg, ook niet onder de nieuwe regels. Wel worden nul-uren-contracten, min-max-contracten beschouwd als oproepovereenkomsten. Houd daar rekening mee als HR-afdeling.

Opzegtermijn nul-uren-contracten

Voor nul-uren-contracten geldt dat de opzegtermijn voor de werknemer gelijk is aan de oproeptermijn van de werkgever. Dat zal in de regel vier dagen zijn (eventueel bij cao verkort tot 24 uur). Een oproepkracht met een nul-uren-contract heeft ten alle tijden de vrijheid om naar een andere werkgever te stappen. Ook hoeft hij niet per se aan het einde van de maand te stoppen.

Let op: De oproepkracht kan alleen van deze korte opzegtermijn gebruik maken bij een tussentijds opzegbeding. Staat er geen tussentijdse opzegbeding in de arbeidsovereenkomst, dan kan de oproepkracht géén gebruik maken van deze regel.

Aanbod vaste arbeidsomvang

Het aanbieden van een vaste arbeidsomvang is een van de meest besproken thema’s betreft oproepkrachten. Veel werkgevers worden hier niet gelukkig van. Cruciaal hierbij is de vast-klik-regeling en het feit dat elkaar opvolgende oproepcontracten (opvolgend werkgeverschap) in deze regels meetellen:

  • Met de vast-klik-regeling moet de werkgever jaarlijks in de 13e maand verplicht een schriftelijk aanbod doen voor een vaste urenomvang, waarbij de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten.
  • Met achtereenvolgende arbeidscontracten geldt dat de overeenkomsten bij zowel dezelfde werkgever als bij een nieuwe opvolgende werkgever bij elkaar worden geteld mits er zes of minder maanden tussen de contracten zitten.

3 tips voor HR per 1 januari 2020

  1. Roep werkenden vier dagen van tevoren op om te komen werken.
  2. Geef bij elke oproep concreet aan wat de werktijden zijn van de werkende (het verwijzen naar een rooster is dus onvoldoende).
  3. Breng per oproepkracht goed in kaart wanneer de periode van 12 maanden zal verstrijken.

Wanneer jij als werkgever je niet houdt aan bovenstaande oproepregels? Dan mag de werknemer de oproep weigeren. Toch zit hier de vraag bij of dit wel zo effectief gaat zijn. Angst om niet meer opgeroepen te worden kan overheersen zodra een oproepkracht wil afzeggen. Daarnaast heeft de oproepkracht recht op loon als de werkgever de oproep binnen vier dagen voor de aanvang van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk intrekt of de tijdstippen waarop gewerkt moet worden wijzigt.

Meer weten of hulp nodig? Vraag nu onze WAB-scan aan, we adviseren je graag!

Bron: XpertHR

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen