Oproepkracht werkt op vaste dagen en uren
08 oktober 2019 
1 min. leestijd

Oproepkracht werkt op vaste dagen en uren

Praktijkvoorbeeld

Chantal is een oproepkracht en werkt op vaste dagen en uren. De afspraak is dat zij twaalf uur per week werkt, op dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond telkens vier uur. Chantal wordt nooit ‘opgeroepen’, zij komt gewoon op de afgesproken dagen en uren. Chantal wordt ziek en de leidinggevende van Chantal besluit om haar ‘niet meer op te roepen’. Hij betaalt daarom ook het loon van Chantal tijdens haar ziekte niet door. Is dat in dit geval terecht?

Nee, dat is niet terecht. Hier is in feite sprake van een (min of meer) vast en regelmatig arbeidspatroon waarvoor Chantal niet steeds uitdrukkelijk werd opgeroepen. In dat geval heeft Chantal dus recht op loon tijdens haar ziekte.

Let op! Per 1 januari 2020 wijzigen de regels voor het inhuren van een oproepkracht: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Voor het inhuren van een oproepkracht gelden vanaf 1 januari 2020 andere regels.

U moet de oproepkracht oproepen uiterlijk vier dagen voordat gewerkt moet. Roept u de oproepkracht later op, dan hoeft hij niet te komen. U moet de oproepkracht schriftelijk of digitaal oproepen. Als u dat niet doet, dan hoeft hij ook niet te komen.

Als u de opgeroepen oproepkracht toch niet nodig heeft, dan moet u hem uiterlijk afzeggen vier dagen voordat gewerkt moet worden. Als u dat niet doet, dan moet u hem toch zijn loon betalen, al komt hij niet werken. U moet de oproepkracht ook schriftelijk of digitaal afzeggen. Als u dat niet doet, dan moet u hem ook gewoon zijn loon betalen als hij niet hoeft te werken.

Als een oproepkracht een jaar als oproepkracht werkt, dan moet u hem een ‘aanbod’ doen. U moet de oproepkracht aanbieden om het aantal uren dat hij gemiddeld in het afgelopen jaar heeft gewerkt, vast bij u te komen werken. Als u dat niet doet, dan heeft de oproepkracht recht op loon over dat het aantal uren dat u aan had moeten bieden.

Let op! Als een oproepkracht op 1 januari 2020 één jaar of langer oproepwerk heeft gedaan, dan moet u hem al meteen een ‘aanbod’ doen. Dat moet in dat geval voor 1 februari 2020.

Ook wordt het inhuren van oproepkrachten per 1 januari 2020 duurder. Ten eerste wordt de WW-premie voor oproepkrachten hoger. Ten tweede moet u aan oproepkrachten van wie u het dienstverband na 1 januari 2020 beëindigt of niet verlengt, de transitievergoeding betalen. Overigens moet u vanaf 1 januari 2020 op de loonstrook van uw werknemers vermelden wat voor soort contract zij hebben. Een vaste arbeidsovereenkomst, een tijdelijk dienstverband of een oproepovereenkomst.

Meer weten of hulp nodig? Vraag nu onze WAB-scan aan, we adviseren je graag!

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen