Opening aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen
25 februari 2021 
in Nieuws
1 min. leestijd

Opening aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen

Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. Het moment van indienen is niet bepalend. Let op dat alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen.

In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen:

 • Doorlichting van de onderneming
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen
 • Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
 • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.

Waaruit bestaat een volledige aanvraag

Voor u een aanvraag indient moet u zich registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak. Een volledige aanvraag bestaat uit een aantal verplichte bijlagen:

 • E-formulier
 • Mkb-verklaring: hierin wordt verklaard wat voor type bedrijf de onderneming betreft.
 • De-minimisverklaring
 • Activiteitenplan
 • Begroting
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Schriftelijke machtiging (alleen indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

Tijdvakken

Hoofdstuk 2: mkb-ondernemingen

 • Opening 3e tijdvak: 2 maart 2021 09:00 uur / sluit op 31 maart 2021, 17:00 uur.

Procedurebeschrijving

1. Aanvragen

 • Nadat de aanvrager zich geregistreerd heeft kan de aanvraag binnen het betreffende tijdvak (op basis van het type aanvraag) worden ingediend via het subsidieportaal. Na sluiting van het tijdvak ontvangt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en een projectnummer.

2. Beoordeling

 • Indien er sprake is van overvraging wordt de volgorde van afhandeling van de aanvragen bepaald door middel van loting. Dit gebeurt na afloop van het aanvraagtijdvak.
 • Nadat uw aanvraag volledig is bevonden zal deze, afhankelijk van de plek in de rij op basis van eventuele loting, inhoudelijk worden getoetst. Vervolgens ontvangt u binnen achttien weken bericht of de subsidie is toegekend of wordt afgewezen.

3.  Tussenrapportage

 •  Als een initiatief meer dan 12 maanden duurt moet uiterlijk acht weken na afloop van de eerste twaalf maanden, een tussentijds voortgangsverslag worden ingediend.

4. Einddeclaratie

 • Binnen 22 weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid.

Uitvoering van Beleid beoordeelt de einddeclaratie binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvangt u nadat uw einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden in het kader van deze subsidieregeling geen voorschotten verstrekt.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen