Ontwikkelen van je personeel met behulp van de SLIM-regeling
18 augustus 2021 
in Nieuws
3 min. leestijd

Ontwikkelen van je personeel met behulp van de SLIM-regeling

Wellicht heb je er al van gehoord. De SLIM-regeling stelt bijna 50 miljoen euro aan subsidiegeld beschikbaar voor ondernemers in Nederland.

slim

Ontwikkeling van je personeel
De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van je personeel; voor nieuwe initiatieven, maar ook voor reeds bestaande, bewezen methoden. Concreet gaat het om ondersteuning op vier gebieden: 

1. Doorlichting van de onderneming
Je kunt subsidie aanvragen om je bedrijf door te (laten) lichten en zo boven water te krijgen wat de scholings- en ontwikkelbehoefte is van jouw medewerkers. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de doorlichting een opleidingsplan of  ontwikkelplan opleveren dat specifiek gericht is op jouw onderneming.

2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor personeel
Het in kaart brengen van wensen, ambities en mogelijkheden die werknemers hebben en dit omzetten in een passend advies

3. Invoeren van methoden die werknemers stimuleren hun kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen

Binnen de SLIM-regeling kun je subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en invoering van een methode die de medewerkers in je bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Je kunt ervoor kiezen om je bestaande projecten verder uit te breiden of op te schalen, maar de subsidie geldt ook voor nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld eens aan: 

  • het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal 
  • initiatieven die erop gericht zijn een werkomgeving te creëren waar leren een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken, zoals het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via taakroulatie of taakaanpassing 
  • het ontwikkelen en in gebruik nemen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met jouw medewerkers 
  • het ontwikkelen van een e-learningprogramma.

4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg
Je krijgt als ondernemer subsidie als je een praktijkleerplaats biedt voor beroepsopleidingen.

Voor wie geldt de slim-regeling? 

De subsidieregeling staat open voor drie doelgroepen: 

  1. individuele mkb-ondernemingen 
  2. samenwerkingsverbanden in het mkb 
  3. grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Tijdvakken

Zoals vaker met subsidies, hanteert de overheid strikte tijdvakken voor het aanvragen van de SLIM-subsidie. Voor 2021 zijn deze als volgt: 

  • van 2 maart t/m 31 maart (gesloten) 
  • van 1 september t/m 30 september

Kom ik, als ondernemer, in aanmerking?
De SLIM-subsidie werd al eerder beschikbaar gesteld en is erg gewild. Het is dus verstandig om snel actie te ondernemen. Wij kijken graag graag met je mee om te kijken of je in aanmerking komt en helpen je bij je aanvraag. Neem contact op met onze adviseurs via info@tophrdesk.nl of bel naar 072-531 5464.

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen