Ongewenst gedrag op de werkvloer? Zorg dat het stopt!
04 oktober 2021 
in Nieuws
3 min. leestijd

Ongewenst gedrag op de werkvloer? Zorg dat het stopt!

Iedere medewerker heeft recht op een werkomgeving waarin men zich veilig voelt. Jij als werkgever moet ongewenst gedrag voorkomen en bestrijden. Ons uitgangspunt is dat ongewenst gedrag niet wordt getolereerd! In deze blog lees je wat onder “ongewenst gedrag” wordt verstaan en waar je terecht kunt als de medewerker er last van heeft. 

TOP HR desk helpt werkgevers met incidentele of structurele inzet van een vertrouwenspersoon bekijk hier onze website >>>

Jij bepaalt het!

Ongewenst gedrag, wat is dat? Feitelijk maakt de medewerker zelf uit wat ongewenst gedrag is. Respect voor de grenzen van een ander is voor de meeste mensen normaal, maar af en toe gaat er iets mis. Het kan zijn dat de pleger zich helemaal niet bewust is dat zijn of haar gedrag als ongewenst wordt ervaren. Er over praten kan dan al helpen, maar soms  is dat te moeilijk of trekt iemand zich er niets van aan. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: dubbelzinnige, uitdagende, vernederende of racistische grappen of opmerkingen. Handtastelijkheden met een seksuele bijbedoeling horen ook bij ongewenst gedrag, net als pesterijen, discriminatie en vormen van agressie.

Wat kun je doen?

Praat erover! Je wilt immers dat het ongewenste gedrag zo snel mogelijk ophoudt. Het is belangrijk er met iemand over te praten die je vertrouwt: de leidinggevende, een collega en/of de vertrouwenspersoon. Dit is misschien best moeilijk: of omdat de medewerker denkt dat het aan zichzelf ligt, omdat hij/zij zich onveilig voelt, zich schaamt of omdat de medewerker bang is om erover te praten.

Wat moet je zeker niet doen?

Laat je medewerker er niet mee rondlopen. Laat de medewerker niet denken dat hij/zij zelf schuldig is aan het gedrag. Ga er al helemaal niet van uit dat het vanzelf wel over gaat. Dit soort gedrag wordt meestal alleen maar erger als de medewerker het geen halt toeroept. Ga er ook niet vanuit dat er niets aan te doen valt. De ervaring leert dat aanpakken werkt.

Wat kan de (externe) vertrouwenspersoon voor je doen?

Om de privacy te waarborgen kan jij als werkgever een externe vertrouwenspersoon benoemen. De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, kan de medewerker advies geven, de medewerker begeleiden en doorverwijzen. Samen met de vertrouwenspersoon bespreekt de medewerker de mogelijkheden die voor hem/haar tot een oplossing kunnen leiden. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld een bemiddelaar inschakelen of de medewerker ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Alles gaat in overleg met de medewerker en er gebeurt niets zonder toestemming van de medewerker. Wil de medewerker alleen maar praten, dan kan dat dus ook. Alles wat jouw medewerker met de vertrouwenspersoon bespreekt is strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft de plicht tot geheimhouding.

''De afgelopen jaren vertoont het aantal aanvragen voor een externe vertrouwenspersoon een stijgende lijn'', vertel Marilous Chaillet, coördinator externe vertrouwenspersonen. ''In tegenstelling tot wat mensen misschien denken, is het goed betaalbaar! Wat we wel merken, is dat werknemers voor wie de vertrouwenspersoon er uiteindelijk is, niet altijd goed weten van het bestaan ervan. 

Een klacht indienen?

Heeft de medewerker last van ongewenst gedrag en komt hij/zij via andere wegen niet tot een oplossing? In dat geval kan de medewerker een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit kan rechtstreeks, maar ook met hulp van de vertrouwenspersoon. Een klacht indienen doe je schriftelijk. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat je klacht is. Vergeet niet om erbij te vermelden waar en hoe de medewerker te bereiken is! De klacht wordt vervolgens naar de voorzitter van de klachtencommissie verstuurd. Die onderneemt dan actie volgens de vastgestelde klachtenprocedure en zorgt ervoor dat er een onderzoek wordt ingesteld. De uitkomst van het onderzoek wordt gerapporteerd aan de directeur, samen met een advies over de te nemen maatregelen. Ook de leden van de klachtencommissie hebben de plicht tot geheimhouding.  

Andere zaken?

De klachtencommissie behandelt alleen klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag. Heeft de medewerker klachten over andere onderwerpen, bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden? Dan bespreekt de medewerker deze in eerste instantie met je leidinggevende. Komen de medewerker en leidinggevende er samen niet uit dan kan je de administratie om hulp of ondersteuning vragen.

Waar kun je terecht?

Onderstaand vind je alle gegevens over de externe vertrouwenspersoon. 

Contactgegevens 

Externe vertrouwenspersoon

TOP HR desk

Nicole de Lange

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag

06-83 24 22 79

TOP HR desk helpt werkgevers met incidentele of structurele inzet van een vertrouwenspersoon bekijk hier onze website >>>

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen