arrow_drop_up arrow_drop_down
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

NOW3

TOP HR desk regelt de aanvraag voor de NOW-regeling voor jou als werkgever

Algemene informatie over NOW3

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies
(ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.


Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over het 1e tijdvak (oktober, november en december 2020) of 30% omzetverlies verwacht vanaf januari 2021 (tijdvakken  2 en 3) komt in aanmerking. 


Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80%  van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaands periode die start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2. Vanaf het tweede tijdvak, vanaf 1 januari 2021, moet het omzetverlies ten minste 30% per tijdvak bedragen.


Tijdvakken NOW3

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent drie tijdvakken:

  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
  • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021
  • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.


NOW3.2  kan vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 januari tot 1 april 2021. Het percentage van de loonkosten dat u maximaal vergoed krijgt, is verhoogd van 80% naar 85%. Dit betekent een hogere tegemoetkoming voor de maanden januari, februari en maart 2021. 


Inspanningsverplichtingen en NOW3
In de NOW is voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Ter ondersteuning stelt het kabinet in 2020 € 50 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’.


Bron: Rijksoverheid


Meer informatie over het aanvragen van NOW3?

  • Ik wil graag meer informatie over het aanvragen m.b.t. het Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Cookiebeleid