arrow_drop_up arrow_drop_down
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

TOP HR desk regelt de aanvraag voor de NOW-regeling voor jou als werkgever

NOW 2.0: wat verandert er met de NOW-regeling
die vanaf 1 juni geldt?

De NOW wordt verlengd met een periode van 4 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten 

over de periode juni, juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd.


Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor

deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september 2020

en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode.


  • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
  • de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
  • aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  • over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
  • de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Meer informatie over het aanvragen van 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

  • Ik wil graag meer informatie over het aanvragen m.b.t. het Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Cookiebeleid