Nieuwe wet regelt evenwichtiger man-vrouwverhouding
04 januari 2022 
in Nieuws
1 min. leestijd

Nieuwe wet regelt evenwichtiger man-vrouwverhouding

Op 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen ingetreden. Deze wet moet de verhouding tussen het percentage vrouwen en het percentage mannen in topfuncties meer in balans brengen.

Met de wet wordt gevolg gegeven aan een adviesrapport van de Sociaal-Economische Raad (SER): ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ (pdf). In dit rapport pleit de SER voor een integrale aanpak van de scheve verhoudingen, met stevigere maatregelen. Om meer evenwicht te realiseren, bevat de wet twee maatregelen.

Benoeming kan nietig zijn

De eerste maatregel is het invoeren van een ‘ingroeiquotum’ voor de man-vrouwverhouding in een raad van commissarissen (rvc). Nederlandse beursgenoteerde organisaties moeten bij nieuwe benoemingen zorgen dat de rvc voor minimaal een derde uit vrouwen en voor minimaal een derde uit mannen bestaat. Als een benoeming de verhouding niet evenwichtiger maakt, is deze nietig. Dat betekent dat de werkgever de vacature opnieuw moet uitzetten en deze moet vervullen met iemand van de andere sekse. 

De tweede maatregel is de verplichting voor grote vennootschappen om zelf passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen die de verhouding tussen het aantal vrouwen en het aantal mannen in het bestuur, de raad van commissarissen en leidinggevende functies evenwichtiger maken. Daarnaast worden deze organisaties verplicht jaarlijks te rapporteren aan de SER over de voortgang van de streefcijfers en hun plan van aanpak voor de toekomst.

Maatregelen vervallen na acht jaar

Een vennootschap is ‘groot’ (en moet dus streefcijfers opstellen) als zij op twee verschillende balansdata aan twee van de drie onderstaande criteria voldoet:

  1. meer dan € 20 miljoen aan activa;
  2. een netto-omzet van boven de € 40 miljoen per jaar;
  3. gemiddeld 250 werknemers of meer.

In Nederland zijn er meer dan 5.000 organisaties die aan deze criteria voldoen en dus in 2022 aan de bak moeten. De wet wordt na vijf jaar geëvalueerd en kent een horizonbepaling: acht jaar na inwerkingtreding vervallen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling.

Weinig werkgevers zijn voorbereid op nieuwe wetgeving

De SER publiceerde dit najaar de resultaten van een quickscan onder de organisaties die aan de nieuwe wet moeten voldoen. Hieruit bleek dat 80% van de organisaties al kennis had van het ingroeiquotum voor de rvc. De streefcijfers waren aanzienlijk minder bekend: slechts de helft van de organisaties was hiervan op de hoogte. Een gevolg van deze onwetendheid was dat minder dan één op de vijf werkgevers begonnen was met voorbereidingen op de nieuwe wet.


Bron: RendementOnline

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen