Maak als werkgever duidelijk wat de regels zijn omtrent (zorg)verlof bij zieke kinderen
04 augustus 2022 
2 min. leestijd

Maak als werkgever duidelijk wat de regels zijn omtrent (zorg)verlof bij zieke kinderen

Om gedoe en willekeur te voorkomen is het raadzaam om als werkgever jouw interpretatie van de regels rondom vakantie en verlof op papier te zetten en deze te hanteren.

Werknemer wordt gebeld door school
Wanneer een werknemer gebeld wordt door de school van het kind omdat het kind ziek is en moet worden opgehaald, dan mag de werknemer dat volledig doorbetaald doen. Er is dan namelijk sprake van een noodsituatie en daar is het calamiteiten- en kort verzuimverlof voor bedoeld. Het is hierbij de bedoeling dat de werknemer het kind ophaalt, oppas regelt en weer naar het werk komt.

Werknemer moet voor het kind zorgen
Voor de verzorging van een ziek kind kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen tegen 70% van het loon. Dit kan alleen als het noodzakelijk is dat de werknemer zelf voor het zieke kind zorgt, bijvoorbeeld wanneer de werknemer de enige is die voor het kind kan zorgen.

Geen recht op verlof
Als het kind griep heeft, is het niet ‘noodzakelijk’ dat de werknemer zelf bij het kind blijft. In deze situatie kan ook een opa, oma, buurvrouw of oppas bij het kind blijven. Hierbij is het regelen van oppas de verantwoordelijkheid van de werknemer. Wanneer dat niet lukt, moet de werknemer vakantiedagen opnemen of onbetaald verlof. Het is hierbij aan jou als werkgever om te bepalen hoe strikt je hiermee omgaat. Het kortdurend zorgverlof kan voor veel discussie zorgen, omdat het in de ogen van ouders en verzorgers al snel ‘noodzakelijk’ is om voor hun kind te zorgen. Het is dus belangrijk dat jij als werkgever duidelijk maakt wat de regels zijn en wanneer een werknemer wel of niet recht heeft op kortdurend zorgverlof.

Langdurig ziek kind
Het kortdurend zorgverlof is wettelijk beperkt tot jaarlijks twee keer het aantal arbeidsuren per week. Als het kind langer zorg van de werknemer nodig heeft, dan is er de mogelijkheid om langdurig zorgverlof op te nemen. Dit verlof is beperkt tot jaarlijks zes keer de arbeidsduur per week, daarnaast is dit onbetaald verlof. Hierdoor zullen werknemers dit verlof minder makkelijk opnemen. Het langdurig zorgverlof kan worden opgenomen als het kind levensbedreigend ziek is, langere tijd ziek is of hulpbehoevend is. Ook hierbij geldt de voorwaarde dat de verzorging noodzakelijk is en dat de werknemer de enige is die deze zorg kan geven.

Hardheidsclausule
Het is voor jou als werkgever aan te raden om altijd een hardheidsclausule in de regels op te laten nemen. Er kunnen zich namelijk altijd situaties voordoen die zo schrijnend zijn dat strikte toepassing van de regels niet passend is. Je wilt als werkgever dan de mogelijkheid hebben om die strikte toepassing los te laten en naar een andere oplossing  te zoeken.

Bij vragen over verlof en/of ziekte kun je gerust contact opnemen met een van onze adviseurs!


Bron: XpertHR

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen