Kun je als werkgever een ziekmelding wegens een kater weigeren?
10 mei 2022 
1 min. leestijd

Kun je als werkgever een ziekmelding wegens een kater weigeren?

Stel dat een werknemer zich ziekmeldt vanwege een kater, ben je als werkgever dan verplicht om loon door te betalen?

Regels rondom loondoorbetaling
Alleen wanneer de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt, heeft de werknemer geen recht op loondoorbetaling. De werknemer zou dan het doel moeten hebben gehad om arbeidsongeschikt te worden, dit komt zelden voor. In het geval van een kater is opzet vrijwel nooit het geval en daarom heeft de werknemer wel recht op loondoorbetaling. Zelfs al was ziekte wel het doel, is het als werkgever lastig om dit te bewijzen. Het is dus alleen mogelijk om loondoorbetaling te weigeren wanneer een werknemer zich opzettelijk gericht heeft op het veroorzaken van ziekte.

Welke maatregelen kun je als werkgever nemen?
Als werkgever kun je je werknemer waarschuwen voor eventuele consequenties wanneer hij/zij te vaak risicovol gedrag vertoont. Zo kun je als werkgever het verschil tussen 70% doorbetalen en 100% af laten hangen van bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit kun je als werkgever vastleggen in de arbeidsovereenkomst als mogelijke sanctie. Daarnaast mogen werkgevers op basis van de wet met hun werknemers afspreken dat zij bij ziekte de eerste of eerste twee dagen geen recht hebben op loon, dit zijn wachtdagen. Omdat een kater vaak niet langer duurt dan een dag voorkom je op deze manier de loondoorbetaling.

In een cao of arbeidsovereenkomst kan ook worden vastgelegd dat werknemers een of meer bovenwettelijke vakantiedagen moeten inleveren bij ziekte. Op deze manier voelen werknemers de consequenties van hun onverantwoordelijke gedrag met een kater tot gevolg. Bovendien hoef jij als werkgever dan niet voor de kosten op te draaien. Onthoud wel dat een ziektedag nooit in mindering mag worden gebracht op de wettelijke vakantiedagen.

Heb je vragen over verlof- en verzuimregelingen? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs. 


Bron: XpertHR

Over de schrijver
Mede-eigenaar en oprichter van TOP HR desk
Reactie plaatsen