Referenties

Referenties

Soms staat in een vacaturetekst dat je een aantal referenties moet opgeven. Soms wordt er in de loop van de sollicitatieprocedure naar gevraagd. Hoe ga je om met het verzoek om referenties? Download hier een format referenties.

Wat is een referentie?

Soms willen werkgevers van iemand anders horen hoe je functioneert, wat voor iemand je bent, wat je sterke en zwakke punten zijn etc. In dat geval verzoeken ze je om een aantal referenties op te geven. Het is verboden om zonder jouw medeweten inlichtingen bij iemand over jou op te vragen, dus een potentiële werkgever zal altijd om je toestemming moeten vragen. Dat maakt dat je er even over kunt nadenken wie je gegevens over jou zult laten verstrekken.

Wie vraag je als referentie?

Het is gebruikelijk om nooit ongevraagdiemand op te geven als referentie. Vraag altijd de betreffende persoon of hij/zij het goed vindt om voor jou als referentie op te treden. Dan wordt diegene niet overvallen door een telefoontje van iemand die van alles over jou wil weten. Kies als referentie mensen die:
- jou goed kennen
- van wie je weet dat ze positieve dingen over je kunnen vertellen
- van wie je weet dat ze minder positieve dingen diplomatiek kunnen verwoorden


Denk bij het kiezen van referenties niet alleen aan je vorige werkgever, maar ook bijvoorbeeld aan oud-docenten, of mensen die jou kennen als vrijwilliger enzovoort.

Referenties vermelden

  • Het is meestal niet nodig referenties in je cv op te nemen als daar niet in de vacaturetekst om gevraagd wordt. In de meeste gevallen zullen werkgevers in een vroeg stadium van de sollicitatieprocedure geen inlichtingen over kandidaten gaan inwinnen. Dat doen ze pas later in de procedure, bij de kandidaten in wie ze echt geïnteresseerd zijn. Op dat moment zal de commissie je soms vragen alsnog referenties te verschaffen.
  • Mocht je je cv op internet publiceren of een LinkedIn-profiel hebben, zet daar dan überhaupt geen referenties in, omdat je er geen zicht op hebt waar die informatie terechtkomt.
  • Wordt er niet om gevraagd, maar wil je toch laten weten dat je over referenties beschikt, neem dan de volgende zin op in je cv: Referenties: op aanvraag.
  • Als er om referenties wordt gevraagd, neem dan een apart kopje 'Referenties' op in je cv. Vervolgens vermeld je de volledige naam, bedrijfs- en contactgegevens van degenen die je opgeeft en hun functie.
  • Controleer of alle gegevens van je referenties nog actueel zijn, want het is natuurlijk wat vreemd als blijkt dat de referent al drie maanden niet meer op de opgegeven plek werkt.
  • Vermeld niet wat voor goeds de referenties over jou te melden hebben. Dat maakt een opschepperige indruk.

Eerlijk duurt het langst

Er zijn bedrijven die aan particuliere bedrijfsrecherchebureaus de opdracht geven cv's op waarheid te controleren. Dat soort speurwerk raakt aan de grenzen van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. Het zegt wellicht iets over de werkgever als hij tot dit soort middelen overgaat. Overigens moet de werkgever voor dit soort onderzoek jouw toestemming vragen. Om een potentiële werkgever garanties te geven over je cv kun je door sommige van dat soort speurbedrijven op jouw initiatief je cv laten checken. Op die manier verkrijg je een keurmerk voor je cv, waaruit dan moet blijken dat je zo eerlijk als goud bent geweest. Het devies is: lieg nooit in je cv of sollicitatiebrief en weeg goed af waar de grens ligt tussen eerlijkheid en bluf. 


Bron: www.carrieretijger.nl