Wat staat er op de jaaropgave?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het jaarlijks verstrekken van een jaaropgave, ook wel jaaropgaaf genoemd. Dit is een wettelijke verplichting waar je aan moet voldoen. Een jaaropgave is een overzicht van alle gegevens betreffende het loon van je medewerkers gedurende één kalenderjaar. In dit artikel wordt onder meer nader ingegaan op de inhoud van de jaaropgave, het nut ervan en wat je kunt doen als een medewerker zijn jaaropgave kwijt is geraakt.

De belangrijkste gegevens op de jaaropgave

 Door middel van een jaaropgave geef je de medewerker een overzicht van een aantal belangrijke loongegevens zoals:

  • Het kalenderjaar met betrekking tot de loongegevens;
  • Het bruto bedrag dat verdiend is, ook wel het fiscaal loon genoemd;
  • Betaalde premies, zoals volksverzekeringen, loonbelasting en loonheffing;
  • De reeds betaalde belastingen;
  • Vergoedingen die onbelast zijn, zoals reiskostenvergoeding;
  • Bijdrage aan de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet (Zvw) die ingehouden is;
  • Verrekende arbeidskorting.

Niet bekend met alle begrippen van de jaaropgaaf? Neem gerust contact op met onze adviseurs.


Bron: ondernemenmetpersoneel.nl

Reactie plaatsen