Salarisadministratie

Wat is salarisadministratie?

In de salarisadministratie, ook wel loonadministratie genoemd, houd je alle gegevens van jouw medewerkers en de maandelijkse of 4 wekelijkse loonbetalingen bij, denk aan de loonstrook , de loonstaat en de jaaropgaven. De salarisadministratie is het proces van het betalen van je werknemers en het inhouden van de juiste bedragen aan loonheffingen.

Wanneer ben je verplicht een salarisadministratie of loonadministratie bij te houden:

  • Je hebt personeel in dienst;
  • Het personeel ontvangt loon voor hun werkzaamheden;
  • Als wekgever ben je door de belastingdienst aangemerkt als inhoudingsplichtige.

De werkzaamheden  van het voeren van de salarisadministratie bestaan meestal uit de volgende activiteiten:

  • Het bepalen van de maandelijkse (of 4-wekelijkse) netto uitbetaling aan de werknemers;
  • Er voor zorgen dat de werknemers een loonstrookje ontvangen;
  • Bepalen hoeveel loonheffing er afgedragen moet worden aan de belastingdienst;
  • Het op tijd doen van de loonaangifte.

Om bovenstaande activiteiten foutloos uit te voeren dient er rekening gehouden te worden met alle fiscale, eventuele pensioen- en CAO regels. Dot maakt dat het uitvoeren van een salarisadministratie of loonadministratie één van de meest moeilijke en saaie werkzaamheden zijn voor een werkgever.

Het uitbesteden van de salarisadministratie is daarom een veel voorkomende oplossing


Bron: employes