Hoe ziet een loonstrookje eruit

Hoe ziet een loonstrookje eruit 
Als werkgever ben je verplicht om bij de eerste salarisbetaling en iedere wijziging in het loon of in de loonheffingen een loonstrookje aan je werknemer te verstrekken. Ondanks dat de meeste medewerkers maandelijks een loonstrookje ontvangt is dat dus zeker niet verplicht.  
Aan de hand van de loonstrook of salarisspecificatie kan de werknemer controleren of hij het juiste salaris heeft gekregen. Op de loonstrook staan vaak de volgende gegevens: 
  1. Het brutoloon; 
  2. De bedragen waaruit het brutoloon is opgebouwd, denk aan basisloon en eventuele toeslagen; 
  3. Het wettelijk minimumloon; 
  4. De naam van de werknemer en de naam van de werkgever; 
  5. De periode waarover je betaald krijgt, bijvoorbeeld de maand juni of de 4 weken-periode; 
  6. Het aantal gewerkte uren 
  7. De inhoudingen op het loon, denk aan de ingehouden loonheffing maar dit kan ook de inhouding van bijvoorbeeld een bekeuring of de bijdrage personeelsverenging zijn.  

Bron: Rijksoverheid