NL leert door

Vanaf 1 december kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij onze loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar. Het doel van NL leert door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er zijn veel werknemers en ZZP’ers die door de corona crisis worden geraakt. Speciaal voor deze mensen stelt de overheid 50.000 trajecten beschikbaar voor ontwikkeladvies: NL leert door.

Voor wie?
Iedereen vanaf 18 jaar en ouder tot aan de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor NL leert door (werkzoekende, werknemers, zzp-ers, flexwerkers en ondernemers)

Kijk voor meer informatie op NL leert door!