Lease-auto inleveren?

Sommige werknemers hebben een lease-auto om te gebruiken voor werk en in sommige gevallen ook voor privédoeleinden. Als door de coronacrisis de auto niet meer gebruikt wordt voor werk, kan het innemen van de auto veel kosten besparen. De vraag is of je deze arbeidsvoorwaarde zomaar mag wijzigen.

Mag de werknemer de lease auto niet privé gebruiken? Dan kan de werkgever in beginsel eisen dat de werknemer de auto inlevert.

Is afgesproken dat de werknemer de auto privé wel mag gebruiken? Dan wordt de auto gezien als loon. In dat geval zal de werkgever een compensatie moeten betalen aan de werknemer als hij de auto inneemt.Bron: xperthr