Big Fifty Persoonlijkheidstest

De Big Fifty is een persoonlijkheidstest. Uit psychologisch onderzoek zijn vijf thema’s naar voren gekomen, de zogenaamde Big Five, waarmee iemands persoonlijkheid in de volle breedte kan worden beschreven. De Big Five persoonlijkheidstheorie is de meest onderzochte en gebruikte persoonlijkheidstheorie.

De Big Fifty Persoonlijkheidstest geeft de scores van de kandidaat aan, gebaseerd op de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren voor gedrag in werksituaties: Neuroticisme, Extraversie, Openheid, Aanpassen en Consciëntieusheid.

In de rapportage van de Big Fifty Persoonlijkheidstest wordt het persoonlijkheidsprofiel vertaald naar competenties. Een competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag, dat belangrijk is om met succes op een bepaald gebied resultaten te behalen. Per competentie wordt een indicatie gegeven van de mate waarin de medewerker deze competentie kan ontwikkelen. Deze indicatie is gebaseerd op zijn persoonlijkheid. Wil je de ervaring van Maartje Slabbekoorn lezen? Klik dan hier.

Meer weten over deze test? Neem contact met ons op.