Mijn ervaring met de Big Fifty Personality Assessment – Maartje Slabbekoorn

Persoonlijkheid zegt iets over het gedrag dat iemand typeert in vergelijking tot anderen. Bijvoorbeeld de manier waarop iemand zal omgaan met mensen en situaties in het werk. De Big Fifty Personality vragenlijst onderzoekt houdingen, meningen en voorkeuren. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het is dus geen test waarvoor je kan slagen of zakken.


Mijn ervaring

Nicole heeft mij voorafgaand aan de test gevraagd 50 competenties door te nemen en een lijst met vijf sterke en vijf minder sterke eigenschappen te noteren. Als sterke eigenschap had ik o.a. opgeschreven; plannen & organiseren, als eigenschap waarin ik wil groeien; mondelinge vaardigheden.


De test bestaat uit 150 vragen waar ik ongeveer twintig minuten mee bezig ben geweest. Alle vragen worden beantwoord door te kiezen uit; zeer oneens, oneens, neutraal, eens, zeer eens. Een voorbeeld vraag is; ‘’Ik heb een actief voorstellingsvermogen’’. Ik vond niet alle vragen gemakkelijk, in sommige herkende ik mijzelf direct, over andere moest ik iets dieper nadenken. Verder vond ik vragen zoals’ ‘’Ik lach gemakkelijk’’ of ‘’Ik vind het leuk om te feesten’’ een leuke afwisseling.


Scores

De scores behaald worden vergeleken met de scores van een normgroep. De scores zijn uitgedrukt in cijfers. Ongeveer zeven procent van de normgroep heeft een score lager dan 3. Zeven procent heeft een score van 9 of hoger. Vierentwintig procent van de normgroep scoort een 3 of 4. Eveneens vierentwintig procent van de normgroep scoort een 7 of 8. De overige 38 procent heeft een score van 5 of 6

Normaalverdeling normgroep

Mijn resultaten

Het neemt ongeveer een uur in beslag om te resultaten door te nemen. Het rapport is heel uitgebreid, van een algemene introductie over de verschillende scores, factoren tot een algemeen profiel en natuurlijk de resultaten. Ik vind het prettig dat er bij iedere factor een definitie vermeld staat. Bijvoorbeeld ‘’Bedachtzaamheid: Het vermogen over zaken na te denken, alvorens tot actie over te gaan’’. Met mijn persoonlijkheidsprofiel kan ik heel gemakkelijk zien welke competentie ik beheers of juist kan ontwikkelen.


Mijn resultaten had ik deels verwacht maar lang niet alles. Zo scoor ik op mondelinge vaardigheden 9 uit 10. Toch had ik deze competentie voorafgaand in mijn lijst met ''nog te verbeteren competenties'' geplaatst. Voor andere competenties scoor ik een 5 of 6, wat dus betekend dat ik rond het gemiddelde van de normgroep zit. Lage scores zoals een 2 of 3, zitten er natuurlijk ook tussen. Besluitvaardigheid is een competentie waarin ik graag wat stappen wil maken. Je kan door middel van het rapport zien hoe je competenties kan verbeteren omdat ze zijn opgebouwd uit factoren. Zo zijn de vier belangrijkste factoren voor het bepalen van de competentie besluitvaardigheid; risico’s nemen, doelmatig, ambitieus en dominant.


Al met al ben ik zeer tevreden met de resultaten van de Big Fifty Personality Assessment. Ik weet wat mijn sterke eigenschappen zijn maar ook waar ik de komende periode in wil groeien.


Wil jij ook jouw talenten ontdekken?

Neem dan contact op met TOP HR desk via info@tophrdesk.nl of bel naar 072 531 5464.  De assessments zijn inzetbaar voor Werving & Selectie, Ontwikkeling, Inzetbaarheid en Organisatie advies.