360 Graden Feedback

Constructieve feedback is essentieel voor de ontwikkeling van uw personeel. De 360 Graden Feedback test verschaft de medewerker gedetailleerde feedback met betrekking tot vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken.

De 360 graden staan voor de verschillende perspectieven van waaruit de medewerker feedback ontvangt. Feedback vanuit zichzelf, managers, medewerkers, collega’s, (interne) klanten en andere relevante partijen.

De kandidaat krijgt met de 360 Graden Feedback test feedback over hoe hij/zij zichzelf ziet, maar tevens over hoe hij/zij overkomt op anderen. Daarnaast wordt het belang van bepaalde competenties voor een functie beoordeeld, sterke en zwakke punten van de medewerker benoemd en wordt een aanzet gegeven voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Meer weten over deze test? Neem contact met ons op.